Curs de instruire pentru Personalul Evaluator

Curs de instruire pentru Personalul Evaluator

În scopul menținerii competenței personalului extern implicat în procesul de acreditare, a experților și a evaluatorilor tehnici, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), a organizat la data de 06.04.2022, în regim online, un curs de instruire cu tema: “Prezentarea documentelor Sistemului de Management MOLDAC. Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC și IAF aplicabile organismelor de certificare și inspecție. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnica efectuării evaluării la distanță”.

De asemenea s-a discutat și despre Aspectele umane: comportament, rol și tehnica de lucru în cadrul evaluărilor MOLDAC.

În calitate de formator al cursului dat a fost Dna Angela IGNAT, evaluator șef extern, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC.

Share this post