Proces de acreditare

Laboratoarele de Etalonări din cadrul INM

Astăzi, 11.04.2022, a fost înmânat Certificatul de Acreditare al Laboratoarelor de etalonări din cadrul IP ”Institutul Național de Metrologie” care în urma evaluării de supraveghere, si-a extins intervalul de măsurare în domeniul Presiuni și a modificat incertitudinea de măsurare în domeniul Lungimi.

Anexa la Certificatul de Acreditare, cu modificările operate, poate fi găsită aici.

Read more...

Curs de instruire pentru Personalul Evaluator

În scopul menținerii competenței personalului extern implicat în procesul de acreditare, a experților și a evaluatorilor tehnici, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), a organizat la data de 06.04.2022, în regim online, un curs de instruire cu tema: “Prezentarea documentelor Sistemului de Management MOLDAC. Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC și IAF aplicabile organismelor de certificare și inspecție. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnica efectuării evaluării la distanță”.

De asemenea s-a discutat și despre Aspectele umane: comportament, rol și tehnica de lucru în cadrul evaluărilor MOLDAC.

În calitate de formator al cursului dat a fost Dna Angela IGNAT, evaluator șef extern, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC.

Read more...

Extinderea domeniului de măsurare al laboratorului de verificări metrologice din cadrul SRL AQUATEH

La data de 28.03.2022, Laboratorul de verificări metrologice din cadrul SRL AQUATEH, în rezultatul evaluării de supraveghere, a primit Certificatul de acreditare cu extinderea domeniului de măsurare a debitului de apă de la 100 m³/h până la 450 m³/h.

Acest fapt aduce o nouă oportunitate pentru Republica Moldova și anume:

  • Verificarea metrologică a contoarelor de apă cu diametre nominale până la 250 mm inclusiv;
  • Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică cu diametre nominale până la 150mm inclusiv.
Read more...

Extinderea domeniului și locațiilor Laboratorului din cadrul I.P. ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”

Începând cu 26 ianuarie 2022, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV) și-a reînnoit accreditarea Laboratorului de Încercări, cu extinderea acreditării atât pentru alte 2 locații, cât și pentru o serie de metode de încercări specifice în domeniul său de activitate.

Astfel, sunt acreditate locațiile situate în:

  1. Municipiu Chișinău: Produse de origine animală, Sănătate animală, Produse cerealiere și alimentare
  2. Orașul Dondușeni: Produse de origine animală
  3. Orașul Drochia: Sănătate animală
Read more...

Ședință de lucru cu experți externi

În perioada 18-20 ianuarie se desfășoară evaluarea în scop de reînnoire a acreditării a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției al MAI.
În echipa de evaluare desemnată în acest scop, au fost invitați 3 experți judiciari din România - competenți în domeniile solicitate de CTCEJ.
Read more...

Ședință de lucru cu experți externi

În această sămptămână, Centrul Național de Acreditare din Repoblica Moldova MOLDAC a întâmpinat trei experți tehnici din Ucraina, invitați în echipa de evaluare MOLDAC formată pentru evaluarea în scop de supraveghere a Laboratoarelor de Etalonări din cadrul Institutului Național de Metrologie, care urmează să se desfășoare în perioada 24-25 noiembrie 2021.

Read more...

Extinderea acreditării Laboratorului de Încercări din cadrul I.P.CRDV

În această săptămână se desfășoară procesul de evaluare în scop de reînnoire a acreditării Laboratorului de Încercări din cadrul I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, cu extinderea domeniului de acrediatare pentru Sănătate Animală, și anume:

  1. extindere pe metode de încercări: (metoda crioscopică, metoda prin spectrometrie de absorbție atomică cu generare de hidruri, metode lichid-cromatografice, metode imunoenzimatice);
  2. extindere pe locații: LDSA Drochia (metoda serologică și imunoenzimatică) și LCHM Chișinău (metode imunoenzimatice și gaz-cromatografie).

În vederea atingerii obiectivelor propuse de ambele părți, echipa MOLDAC a fost formată atât din experți locali, cât și din experți invitați de peste hotarele țării - medici veterinari și cercetători științifici în domeniile solicitate de I.P.CRDV.

Read more...