Buletin Informativ

Ședința Consiliului de Acreditare

La 4 mai 2022, în incinta Centrului Național de Acreditare MOLDAC, s-a desfășurat prima ședință a membrilor Consiliului de Acreditare al MOLDAC (CA MOLDAC).

Consiliul de Acreditare este un organ consultativ, deciziile acestuia poartă un caracter de recomandare. Consiliul este constituit din 11 membri, reprezentând toate grupurile de părți interesate în activitatea de acreditare și care se întrunește de cel puțin 2 ori pe an.

Conform ordinii de zi, ședința a început cu alegerea Președintelui și Vice Președintelui Consiliului de Acreditare. Ca urmare, au fost desemnați:

 • Președinte – domnul Grigore CAȚER, Șef Direcție infrastructura calității și Supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei;
 • Vicepreședinte – doamna Lucia GHERDELESCU, Director al I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.

Pe lângă alte subiecte de interes pentru membrii Consiliului, în cadrul ședinței discuțiile au fost concentrate pe modificările operate în documentele SM MOLDAC, ca urmare a transpunerii modificărilor documentelor EA/ ILAC/ IAF. Consiliul de Acreditare a examinat modificările incluse în documentele Sistemului de Management:

 • Criteriile generale pentru acreditare, cod CA, ed.21/04.05.2022
 • Reguli pentru acreditare, cod RA, ed.17/ 04.05.2022

și a recomandat aprobarea și implementarea acestora.

Documentele actualizate sunt plasate în compartimentul Documente al paginii web MOLDAC sau pot fi vizualizate aici.

Read more...

Activități în cadrul proiectului PTB

Reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat la un curs de instruire dedicat evaluatorilor în formare, organizată on-line prin intermediul platformei ZOOM în data de 4 și 11 aprilie 2022. Cursul s-a axat pe cerințele standardului ISO/IEC 17025:2017, cu aplicarea acestuia în evaluarea laboratoarelor de încercări/ etalonări de către personalul Organismului de Acreditare.

Obiectivul primordial al acestei instruiri, a fost schimbul de experiență între evaluatorii Organismelor de Acreditare în ceea ce privește aprofundarea cunoștințelor și interpretarea cerințelor standardului ISO/IEC 17025:2017.

Printre cele mai importante subiecte discutate, se enumeră:

 • cerințele standardului privind regula de decizie și declarații de conformitate,
 • managementul riscului și aprobarea bazată pe risc.

Activitatea face parte din ansamblul de activități, organizate cu suportul Ministerului Federal al Germaniei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementate de către Institutul Federal de Fizică și Metrologie din Germania (PTB), prin proiectul „Utilizarea asociațiilor regionale în țările Parteneriatului Estic în domeniul infrastructurii calității/ Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina”.

Read more...

Curs de instruire pentru Personalul Evaluator

În scopul menținerii competenței personalului extern implicat în procesul de acreditare, a experților și a evaluatorilor tehnici, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), a organizat la data de 06.04.2022, în regim online, un curs de instruire cu tema: “Prezentarea documentelor Sistemului de Management MOLDAC. Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC și IAF aplicabile organismelor de certificare și inspecție. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnica efectuării evaluării la distanță”.

De asemenea s-a discutat și despre Aspectele umane: comportament, rol și tehnica de lucru în cadrul evaluărilor MOLDAC.

În calitate de formator al cursului dat a fost Dna Angela IGNAT, evaluator șef extern, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC.

Read more...

Acord de parteneriat UTM-MOLDAC

La 6 aprilie, a fost semnat un Acord de parteneriat între Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Inginerie Electrică al FEIE și I.P. Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Acordul prevede stabilirea cadrului de parteneriat şi asigurarea colaborării bilaterale în domeniul acreditării, evaluării conformității, electrotehnicii, eficienţei energetice, educaţiei, precum și organizării unor conferințe ştiinţifice pe subiecte specifice.

Principiile de colaborare bilaterală sunt următoarele:

 1. imparţialitate;
 2. obiectivitate;
 3. confidenţialitate.

În cadrul acțiunilor comune Părţile vor colabora în următoarele domenii:

 • implicarea specialiştilor UTM în calitate de experţi/evaluatori tehnici în procesul de acreditare;
 • instruirea la UTM a cadrelor inginereşti de înaltă calificare pentru infrastructura calității, organizarea stagiilor de practică la MOLDAC
 • participarea la conferințe științifice în domeniul evaluării conformității.
 • instruirea la UTM a studenților ciclului de master în domeniul evaluării conformității în scopul angajării ulterioare la MOLDAC.
 • alte domenii care au ca scop dezvoltarea colaborării bilaterale.
Read more...

Ședința Consiliului Național de Metrologie

La 6 aprilie 2022, MOLDAC a participat la ședința Consiliului Național de Metrologie din cadrul Ministerului Economiei.

Au fost examinate și aprobate proiectele Normelor de Metrologie legale:

 • NML 10-XX:2022 „Sistem de măsurare a vitezei medii de mișcare a mijloacelor de transport. Cerințe metrologice. Procedura de verificare metrologică”;
 • NML 08-XX:2022 „Transformatoare de curent pentru măsurare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”;
 • NML 08-XX:2022 „Transformatoare pentru măsurare de tensiune. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”
 • A fost examinat repetat și aprobat proiectul normei de metrologie legală NML 6-07:2021 „Higrometre psihrometrice, psihrometre prin aspirație. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”
Read more...

Cursuri de instruire pentru personalul evaluator

În perioada 29-30 iunie 2021, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, a organizat o serie de cursuri de instruire pentru personalul evaluator, autorizat pentru domenii tehnice specifice pentru Laboratoare de Încercări și Etalonări.

Scopul acestor tipuri de instruiri este familiarizarea personalului extern implicat în procesul de acreditare cu documentele MOLDAC care au fost modificate, precum și actualizarea cunoștințelor privind practicile și tehnicile utilizate în procesul de acreditare.

O sesiune similară va fi organizată la sfârșitul lunii iulie, pentru Evaluatorii și Experții din domeniul Organismelor de Certificare.

Read more...