Cursuri de instruire pentru personalul evaluator

Cursuri de instruire pentru personalul evaluator

În perioada 29-30 iunie 2021, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, a organizat o serie de cursuri de instruire pentru personalul evaluator, autorizat pentru domenii tehnice specifice pentru Laboratoare de Încercări și Etalonări.

Scopul acestor tipuri de instruiri este familiarizarea personalului extern implicat în procesul de acreditare cu documentele MOLDAC care au fost modificate, precum și actualizarea cunoștințelor privind practicile și tehnicile utilizate în procesul de acreditare.

O sesiune similară va fi organizată la sfârșitul lunii iulie, pentru Evaluatorii și Experții din domeniul Organismelor de Certificare.

Share this post