Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA: Etapa II

Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA: Etapa II

În perioada 30.05.2022-03.06.2022, s-a desfășurat cea de-a II-a etapă a misiunii expertului Tibor CZOCHER (Slovacia), vizita la sediul MOLDAC organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process. Scopul acestei vizite este determinarea gradului de pregătire a MOLDAC pentru evaluarea EA, care urmează să se desfășoare în februarie 2023.

Astfel, au fost analizate implementarea  cerințelor standardelor de referință, a legislației în vigoare, precum și a documentelor MOLDAC. De asemenea, expertul a participat în calitate de observator la doua evaluări efectuate de MOLDAC.

Pentru sfârșitul lunii iunie, este planificată o altă vizită la sediul MOLDAC a expertului, în cadrul căreia vor fi raportate toate constatările determinate în cadrul misiunii, și vor fi prezentate unele recomandări de îmbunătățire a sistemului de management MOLDAC. Totodată vor fi analizate constatările și recomandările de la vizitele anterioare.

Share this post