9 iunie – Ziua Mondială a Acreditării ! „Acreditarea: Suport pentru Implementarea Obiectivelor de Dezvotlare Durabilă „

9 iunie – Ziua Mondială a Acreditării ! „Acreditarea: Suport pentru Implementarea Obiectivelor de Dezvotlare Durabilă „

La 9 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Acreditării, care în fiecare an își îndreaptă atenția spre un anumit domeniu de activitate, considerat actual la nivel global.

În acest an, genericul Zilei Mondiale a Acreditării ”Acreditarea: Suport pentru Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” cuprinde un spectru mult mai larg de domenii, fiecare dintre ele menite să sporească conștientizarea fiecăruia asupra situației existente – un efort global pentru o lume mai bună. Acestea se rezumă în 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de activitați menite să faciliteze realizarea acestor obiective – toate fiind incluse în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, adoptată de liderii mondiali în cadrul Asambleei Generale a Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015. Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, anunțând că până în 2030 actorii cheie ai societății vor elimina de comun acord toate formele de sărăcie, vor combate inegalitățile și vor soluționa problemele legate de mediu și schimbările climatice.

Reieșind din complexitatea și volumul de informație care trebuie prezentat publicului, tematica zilei din acest an, a fost divizată în trei componente mari: Oameni, Planetă și Prosperitate, fiecărei componente atribuindui-se câte 5 Obiective de Dezvoltare Durabilă. La nivel Internațional, organizațiile IAF și ILAC au identificat rolul acreditării în vederea acordării sprijinului pentru implementarea ODD, elucidate în Broșura WAD2021 dedicată acestui an.

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în calitatea sa de semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA), precum și a Acordurilor de Recunoaștere Reciprocă cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC MRA) și Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF MLA), are menirea de a spori conștientizarea populației la nivel local privind beneficiile acreditării în viața de zi cu zi. Acest rol a fost îndeplinit cu succes de mai bine de 15 ani, atât prin implementarea politicii de stat în domeniul acreditării și evaluării conformității, cât și prin prisma diferitor activități organizate și desfășurate în comun cu Autoritățile, reprezentanții entităților acreditate și ai altor părți interesate.

Este important ca toți oamenii care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, să participe în mod incluziv la implementarea ODD, indiferent de vârstă, sex, etnie, religie, naționalitate sau situație financiară. Agenda 2030 este Agenda tuturor pentru toți, în special pentru oamenii marginalizați. La rândul său, MOLDAC își va continua activitatea în domeniul acreditării pentru a atinge aceste obiective împreună cu întreaga țară!

Pentru mai multe informații accesați link-urile de mai jos:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Share this post