Raport de activitate pentru al doilea trimestru

Raport de activitate pentru al doilea trimestru

Agenda de activități a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în al doilea trimestru al anului 2022, a inclus evenimente organizate atât la nivel național cât și la nivel internațional. Cel mai important eveniment, pentru cei ce activează în domeniul acreditării sau au tangență cu acreditarea, cu certitudine, a fost Ziua Mondială a Acreditării (#WAD2022), tradițional marcată la 9 iunie.

Cu această ocazie, MOLDAC a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia a reunit reprezentanți ai OEC acreditate, autorități de reglementare și alte părți interesate. Evenimentul de celebrare a Zilei Mondiale a Acreditării, consacrat anul acesta Sustenabilității în Creșterea Economică și Mediu, a unificat discursuri de valorificare a activității de acreditare, cât și a încurajat schimbul de idei și informații privind promovarea valorilor acreditării.

Totodată, colaboratorii MOLDAC,  au participat la activități consacrate Zilei Mondiale a Acreditării, organizate de către ILAC/IAF, cât și la activități organizate de către ONA din alte țări.

Participarea la activități în vederea colaborării la nivel internațional

  • În calitate de semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, reprezentanții MOLDAC au participat la ședința Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MAC), ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA), precum și la unele Workshopuri organizate în cadrul comitetelor EA.
  • În calitate de semnatar al Acordului de Recunoaștere Mutuală cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor ILAC-MRA, MOLDAC a participat la o serie de ședințe organizate de ILAC: ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), ședință a Comitetului Inspecții ILAC (IC).
  • În calitate de semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilaterală cu Forumul Internațional pentru Acreditare IAF-MLA, reprezentanții MOLDAC au participat la ședința Comitetului Tehnic al Forumului Internațional pentru Acreditare (IAF TC).
  • MOLDAC a efectuat o vizită de lucru la sediul Asociației de Acreditare din România – RENAR. Scopul acestei vizite a fost de a consolida relațiile între cele două organisme de acreditare, cu crearea unei cooperări strânse și de durată pe viitor.
  • în calitate de beneficiar al proiectelor internaționale, a participat:
  • în cadrul ședinței Anuale pentru Acreditare, organizată cu suportul proiectului „Utilizarea asociațiilor regionale în țările Parteneriatului Estic în domeniul infrastructurii calității” (PTB). Tematica acestei ședințe a fost “Competența, rolul și responsabilitatea Evaluatorilor implicați în procesul de Acreditare” practici, schimb de experiență.
  • în cadrul proiectului pentru țările Parteneriatului Estic, susținut de PTB (Germania) colaboratorii MOLDAC au participat la două cursuri de instruire, organizate on-line: curs de instruire privind cerințele standardului  ISO/IEC 17025:2017 și curs de instruire privind cerințele ISO 15189.

Colaborarea pe plan național

  • În scopul promovării acreditării și implementării politicii în stat în domeniul acreditării, MOLDAC a participat la: mese rotunde organizate de către autoritățile de reglementare din domeniu, Consiliul Național de Metrologie și alte activități/ ședințe similare.
  • În scopul actualizării și modificării mai multor documente ale Sistemului de Management MOLDAC, au fost organizate, ședința membrilor Consiliului de Acreditare al MOLDAC (CA MOLDAC), Comitetului Tehnic Laboratoare (CT/LAB) și Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI), deciziile acestora poartă un caracter de recomandare pentru modificarea sau actualizarea unor documente SM MOLDAC.

Activitatea Centrului de Instruire MOLDAC

  • În al doilea trimestru 2022 au fost organizate de către MOLDAC pentru colaboratorii și reprezentanții OEC 3 cursuri de instruire, la care au participat 113 de persoane.

 

Acreditarea Organismelor de Evaluare a conformității

În această perioadă au fost evaluate 34 OEC (21 – laboratoare de încercări; 6 organisme de certificare; 3 organisme de inspecție, 2 LVM; 1 laborator medical și 1 laborator de etalonări) la conformitatea standardelor internaționale pentru care MOLDAC are competență.
Share this post