Activitate trimestrială

Raport de activitate pentru primul trimestru

Agenda de activități a Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în primul trimestru al anului 2022, a fost una complexă, înglobând în sine activități ce asigură atingerea obiectivelor și realizarea unei activități concludente, fezabile și eficiente.

Participarea la activități în vederea colaborării la nivel internațional

 • În calitate de Membru Asociat al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) reprezentanții MOLDAC au participat la sesiunea de primăvară a ședințelor Comitetelor Tehnice EA (Laboratoare, Certificare, Inspecții, Comunicare și Publicare, Comitetul pentru Armonizare Orizontală).
 • Instruiri și training-uri organizate de către EA pentru membrii ONA, pe subiectele: Documentul EA-2/17:M 2020 Acreditarea în scop de notificare; Atelier de lucru organizat de către EA pentru Evaluatorii EA în formare.
 • În calitate de semnatar al Acordului de Recunoaștere Mutuală cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor ILAC-MRA, MOLDAC a participat la o serie de ședințe organizate de ILAC pe domeniul comunicare.
 • În calitate de membru al Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare, MOLDAC a participat la cea de-a 5-a ședință extraordinară a conducătorilor.
 • în calitate de beneficiar al proiectelor internaționale, a participat:
  1. în cadrul proiectului Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process, MOLDAC a beneficiat de consultanța unui expert în vederea efectuării unui audit intern în vederea determinării gradului de pregătire a MOLDAC pentru evaluarea paritară EA, planificată pentru luna februarie, 2023;
  2. în cadrul proiectului Promovarea cooperării regionale a țărilor Parteneriatului Estic în domeniul infrastructurii calității (PTB), colaboratorii MOLDAC au participat la un curs de instruire privind cerințele Regulamentului (CE) 765/2008și cele stabilite prin standardul de referință ISO/IEC 17011:2017 – curs organizat exclusiv pentru colaboratorii MOLDAC.

Colaborarea pe plan național

 • În scopul promovării acreditării și implementării politicii în stat în domeniul acreditării, MOLDAC a participat la: mese rotunde organizate de către autoritățile de reglementare din domeniu, Consiliul Național de Metrologie și alte activități/ ședințe similare.

Activitatea Centrului de Instruire MOLDAC

 • În primul semestru 2022 au fost organizate de către MOLDAC pentru colaboratorii și reprezentanții OEC 4 cursuri de instruire, la care au participat 143 de persoane.

Acreditarea Organismelor de Evaluare a Conformității

În această perioadă au fost evaluate 22 OEC (13 - laboratoare de încercări; 3 organisme de certificare; 3 organisme de inspecție, 2 LVM și 1 laborator medical) la conformitatea standardelor internaționale pentru care MOLDAC are competență.
Read more...