Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 4-5 martie 2024, în  cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC se desfășoară un curs de instruire cu genericul “Cerințele generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Auditul intern”.

În cadrul cursului au participat 24 de persoane, reprezentanți din cadrul Laboratoarelor de Încercări Atestate și personal intern MOLDAC.

Activitatea are drept scop creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul Laboratoarelor de Încercări Atestate.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupra următoarelor subiecte:

  • Prezentarea paginii-web MOLDAC;
  • Cerințele DG-05 pentru funcționarea laboratoarelor de încercări atestate;
  • Reclamație și apel;
  • Audit intern.

Pe parcursul instruirii au avut loc discuții interactive, studii de caz, formatorii au răspuns la toate întrebările participanților la instruire. Spre finalul instruirii participanții au fost divizați în grupuri de lucru, fiecare grup a analizat o sarcină de lucru.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Share this post