Vizita de lucru la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Vizita de lucru la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Astăzi, managementul de vârf al MOLDAC, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Vizita întreprinsă are drept scop inițierea relațiilor de cooperare între cele doua instituții, în vederea acreditării Laboratoarelor Medicale în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO 15189:2014 și atingerea obiectivelor comune în vederea ridicării nivelului performanței serviciilor prestate de către laboratoarele de analize medicale.

În cadrul vizitei s-a discutat despre inițierea unei colaborare intre aceste 2 instituții , prin:

  • semnarea unui acord de colaborare;
  • furnizarea de cunoștințe sau expertize specifice necesare pentru activitățile de evaluarea conformității pentru domeniul analize  medicale;
  • suportul informațional la organizarea şi desfăşurarea seminarelor, conferinţelor privind acreditarea laboratoarelor medicale;
  • implicarea specialiștilor din cadrul USMF (medicina de laborator) în echipele de evaluare MOLDAC, in procesul de acreditare a laboratoarelor medicale, în calitate de experți tehnici /evaluatori tehnici.

Share this post