Ședința Consiliului de Acreditare

Ședința Consiliului de Acreditare

Astăzi, 01.11.2023 în incinta sediului MOLDAC a avut loc ședința Consiliului de Acreditare.

Consiliului de Acreditare este un organ consultativ, deciziile acestuia poartă caracter de recomandare, pentru Directorul MOLDAC. Ca parte terță, protejează imparțialitatea MOLDAC, examinează și înaintează propuneri referitor la documentele și activitatea MOLDAC.

Consiliul de acreditare este format din 11 membri care asigură participarea eficientă și echilibrată a tuturor părților interesate în activitatea de acreditare.

În cadrul ședinței, conform ordinii de zi, au fost examinate următoarele subiecte:

  • Informarea membrilor referitor la rezultatele MOLDAC urmare a evaluării paritare de către Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA) din 20-24 februarie 2023;
  • Informarea membrilor Consiliului de Acreditare referitor la modificarea Instrucțiunii de identificare, analizare, evaluare, tratare, monitorizare și documentare a riscurilor la imparțialitate și pe procesul de acreditare. Examinarea documentului actualizat privind Analiza Riscurilor asupra imparțialității MOLDAC;
  • Examinarea modificărilor operate în documentele MOLDAC, reieșind din modificările documentelor EA/ ILAC/ IAF.

În rezultatul Ședinței Consiliului de Acreditare au fost avizate și aprobate următoarele documente, și anume:

  • Criterii Generale pentru Acreditare, cod CA, ed. 24
  • Regulile de Acreditare, cod RA, ed. 20
  • Politicile MOLDAC, cod PM, ed. 18
  • Subdomenii metrologice pentru organisme de inspecție în domeniul metrologiei legale care efectuează verificari metrologice, cod PM-A-1.1, ed.5 (Anexa 1 la Politicile MOLDAC)
  • Simbolurile de acreditare pentru diferite tipuri de OEC aprobate de MOLDAC, cod PM-A-2, ed.4 (Anexa 2 la Politicile MOLDAC)

Documentele avizate și aprobate sunt plasate pe pagina web MOLDAC www.acreditare.md sau accesați linkul:https://acreditare.md/

Spre final, membrii Consiliului de Acreditare, au avut discuții vizavi de deciziile adoptate și realizate de la ședința anterioară a Consiliului de Acreditare din 15.02.2023.

Share this post