Activitate din cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activitate din cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

28 decembrie 2023

Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), a organizat cursul de instruire cu tematica „Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor/ materialelor pentru construcție în conformitate cu cerințele SM EN ISO/CEI 17065:2013, SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 și regulamentul UE 305/2011”.

Cursul a fost ținut de către formatorul din România, Maria-Ramona PINȚOI, Dr. inginer, cu o experiență bogată în domeniul certificării materialelor pentru construcție la conformitatea standardului internațional ISO/IEC 17065 și regulamentul UE 305/2011.

Astfel, 25 de persoane: colaboratori MOLDAC, evaluatori, experți tehnici, reprezentanți din cadrul organismelor de certificare  acreditate au participat prin intermediul platformei ZOOM, la acest curs.

Participanții la instruire au analizat principiile fundamentale și cerințele referitoare la procesul de certificare a materialelor pentru construcție. Totodată în cadrul instruirii participanții au discutat aplicații mai detaliate și exemplificate, ce țin de schemele de  certificarea conform ISO/IEC 17067 cu implicarea OEC acreditate pentru:

  • Domeniul reglementat și
  • Domeniul voluntar

În timpul instruirii, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de cerințele certificării materialelor pentru construcție.

Menționăm, că instruirea face parte din seria de instruiri organizate de către Centrul de instruire MOLDAC cu scopul dezvoltării competențelor și performanțelor atât a personalului MOLDAC cât și a personalului din cadrul organismelor de evaluare a conformității acreditate, precum și alinierea la legislația europeană.

Share this post