Ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare la nivel ILAC/IAF

Ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare la nivel ILAC/IAF

La 25 aprilie, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare (JDSC), în cadrul căreia au participat doi reprezentanți ai Centrului Național de Acreditare MOLDAC. Ședința a întrunit peste 120 de persoane din întreaga lume, reprezentanți ai economiilor dezvoltate și în curs de dezvoltare.

În cadrul ședinței, au fost prezentate un șir de subiecte de interes pentru organismele de acreditare, printre care s-au regăsit următoarele:

  • Economia circulară – proiect implementat de PTB (Germania) în spațiul Americii Latine și regiunii Caraibelor.
  • Evaluarea la distanță – oportunități și piedici identificate de organismele de Acreditare din Jamaica (JANAAC), Coreea (KAB) și Taipeiul Chinez (TAF).
  • Baza de date IAF CertSearch – oportunități și privilegii oferite Organismelor de Acreditare, precum și actualizări în ceea ce privește modul de operare a informațiilor oferite de această Bază e Date.

De asemenea, în cadrul ședinței, a fost organizat un workshop dedicat prezentării documentelor ILAC P15, ILAC P9 și ILAC P10. Acestea au fost prezentate de Președintele Comitetului Inspecții ILAC (dna Lorraine Turner, UKAS) și de Președintele Comitetului pentru Acreditare (dl Erik Øhlenschlæger).

Share this post