SDG14: Viața sub apă

SDG14: Viața sub apă

Oceanul planetar – temperatura, chimia, curentele și viața acestora – este motorul sistemului global care face planeta Pământ favorabilă pentru traiul umanității. Modul în care gestionăm această resursă vitală – este esențial pentru umanitatea în întregime, mai ales drept urmare a schimbărilor climatice la care suntem supuși.

Mai mult de trei bilioane de oameni depind în mod direct de biodiversitatea marină și a coastelor, fapt care a dus la exploatarea peste măsură a 30% dintre rezervele de pește, ceea ce în consecință, duce la incapacitatea acestora de a produce un randament sustenabil. Un alt factor important ține de capacitatea de absorbție a bioxidului de carbon, oceanul planetar absorbind până la 30% din bioxidul de carbon produs de populația globului. Între timp, poluarea marină, care în mare majoritate provine din surse terestre, atinge cote alarmante, preponderent formate din deșeuri de plaste care sunt depistate într-un număr impunător în fiecare kilometru patrat de ocean.

Chiar dacă Republica Moldova nu este o țară maritimă, iar ODD 14 se concentrează la nivel global pe ecosistemele oceanice și maritime, conservarea și utilizarea durabilă a resurselor interne de apă și a ecosistemelor râurilor țării trebuie să fie un pilon important al dezvoltării durabile. Poluarea urbană și industrială a râurilor aduce provocări pentru populația care locuiește în aval, a cărei bunăstare depinde de calitatea apei, inclusiv pentru fermierii care folosesc apa pentru irigare, pescari și femei, antreprenori din domeniul turismului și alții. Două din obiectivele naționale specifice țării sunt recuperarea fâșiilor forestiere protective de pe malul râurilor și a bazinelor acvatice, precum și înțelegerea mai bună și diminuarea impactului antropic asupra biodiversității, cauzat de alterarea cursului apelor. De asemenea, luând în considerație nivelul relativ scăzut al stocului de pește și vulnerabilitatea înaltă a acestuia față de alte riscuri (cum ar fi cele induse de schimbările climatice), Republica Moldova are scopul să prevină pescuitul excesiv și eradicarea pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat.

Surse:

Raportul privind situația tinerilor din Moldova și interacțiunea aestora cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Raportul de Evaluare națională voluntară a progresului privind implementarea Agendei 2030

Publicația: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Share this post