Author - daniela

Sondaj privind implementarea versiunii noi a standardului ISO/IEC 17025:2017

În atenția tuturor părților interesate:

ISO/CASCO a lansat un sondaj de opinii, cu privire la implementarea standardului ISO/IEC 17025:2017, în vederea obținerii unui feedback din partea părților interesate urmare a implementării acestui standard.

MOLDAC încurajează toți reprezentanții Laboratoarelor de Încercări și Etalonări acreditate/ în proces de acreditare, să participe în cadrul acestui sondaj, prin accesarea acestuia urmând link-ul: https://www.smartsurvey.co.uk/s/63XFD5

Termen de înaintare a feedback-ului: 10 noiembrie 2021.

Read more...

Rezultate sondaj ILAC/IAF/ISO

În luna august, organizațiile internaționale ILAC/IAF/ISO au lansat un sondaj privind activitățile de audit/ evaluarea conformității/ acreditare, în special ceea ce privește efectuarea acestora prin intermediul instrumentelor IT (la distanță).

Conform datelor publicate, în cadrul acestui sondaj au participat 4350 persoane - reprezentani ai diferitor tipuri de organisme. În rezultat, 71% din participanți s-au arătat a fi satisfăcuți de experiența respectivă, iar 73,4% consideră tehnologiile IT necesare, chiar indispensabile activității ulterioare. Dintre respondenți, 57% vor aplica pe viitor tehnicile de evaluare la distanță, independent sau combinate cu tehnicle de evaluare la fața locului.

Chiar dacă au fost identificate numeroase beneficii ale evaluărileo la distanță, precum reducerea cheltuielor pentru transport/ cazare (79,8%), reducerea gradului de poluare a mediului cauzată de emisiile de gaze (74,4%) ș.a., totuși 50,8% dintre participanți au considerat că activitatea la distanță a impus eforturi semnificative pentru asigurarea securității datelor, iar alte 62,7% dintre participanți consideră acest tip de evaluare la distanță ne-efectiv.

Pentru cei interesați de rezultatele acestui sondaj, lăsăm informațiile în detalii aici.

Reieșind din menținerea crizei pandemice atât la nivel global, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, Centrul Național de Acreditare MOLDAC își continuă activitatea de acreditare atât la fața locului, cât și la distanță, în baza analizei riscurilor efectuate pentru fiecare OEC în parte.

Read more...

Startul Ședințelor Anuale Comune ILAC/IAF

Săptămâna aceasta a fost dat startul ședințelor Anuale Comune ILAC/IAF, în cadrul cărora vor participa mai mulți specialiști din cadrul MOLDAC, în dependență de specificul tematicilor discutate.
În această săptămână vor avea loc ședințele:
 • Comitetului Inspecții ILAC (IC) - 12 octombrie
 • Comitetului Aranjamentului ILAC (ARC) - 13 octombrie
 • Comitetul Comun pentru Suport și Dezvoltare (JDSC) - 13-14 octombrie

Pentru săptămâna 18-22 octombrie, este planificată ședința comună a Comitetului pentru Comunicare (ILAC/IAF JWGC) - 18 octombrie.

Un articol mai larg privind subiectele abordate va fi plasat pe pagina web MOLDAC, la sfârșitul sesiunii respective, care se va încheia cu Ședința Asambleei Generale IAF - 4 noiembrie.
Read more...

Ședința Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare

La data de 6 octombrie 2021, a avut loc ședința Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MAC), la care a participat și conducătorul Organismului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) doamna Eugenia SPOIALĂ.

În cadrul ședinței s-a discutat următoarele subiecte:

 • documentele EA/IAF/ILAC – revizuiri, modificări, tranziția la edițiile noi de documente;
 • planul de evaluări paritare pentru anul 2022, la distanță vs. la fața locului, decizia fiind pentru desfășurarea evaluărilor paritare la fața locului, în dependență de evoluția situației pandemice la nivel internațional;
 • prezentarea noii scheme EA MLA ,,Biobancking” (ISO 20387:2018);
 • locul desfășurării următoarelor ședințe EA MAC (2022-2023).
Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 15-16 septembrie curent, s-a desfășurat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor de Încercări atestate, cu genericul: ”Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”.
Cursul s-a axat primordial pe prezentarea noilor formulare aferente procesului de atestare a laboratoarelor de încercări, care au intrat în vigoare începând cu data de 10.09.2021.
Toate documentele aferente procesului de atestare pot fi descărcate aici.

Read more...

Participare în cadrul ședinței extraordinare a Asambleei Generale EA

La 10 septembrie curent, a avut loc cea de-a doua ședință extraordinară a Asambleei Generale EA, în cadrul căreia au participat mai mult de 60 de reprezentanți ai Organismelor de Acreditare Membre EA.

Scopul întrunirii a fost discutarea proiectelor finale ale următoarelor documente:

 • Articole de Asociere EA;
 • Reguli de Procedură EA-1/17 A:2021.

Proiectele finale ale documentelor menționate mai sus urmează să fie prezentate Notarului autorizat, în vederea legalizării și punerii în aplicare a acestora începând cu 1 ianuarie 2022.

Totodată, în cadrul ședinței au fost abordate subiecte precum:

 • fuzionarea organizațiilor internaționale pentru acreditare ILAC/IAF - procesul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2023;
 • Baza de Date IAF CertSearch - reieșind din dificultățile întâlnite în procesul de implementare, grupul de lucru responsabil de implementarea acesteia urmează să identifice soluții pentru remedierea situației.

Deciziile finale aferente subiectelor prezentate mai sus, urmează să fie discutate în cadrul ședinței Asambleei Generale EA, planificată pentru 24-25 noiembrie 2021.

Read more...

Participare în cadrul ședinței Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA

În perioada 7-8 septembrie curent, un reprezentant al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC a participat șa cea de-a 26-a ședință a Comitetului pentru Armonizare Orizontală al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA HHC).

Cele mai importante subiecte discutate în cadrul ședinței respective s-au axat pe:

 • evaluările la distanță și gestionarea procesului în timpul pandemiei COVID-19;
 • utilizarea Mărcii EA MLA - oportunități și beneficii pentru Organismele de Evaluare a Conformității Acreditate;
 • schemele de evaluare a conformității - necesitatea implementării noilor scheme, urmare a creșterii necesității pieței;
 • evaluare organismelor notificate - probeleme identificate în rândul Organismelor de Acreditare.
Read more...

Sesiunea de toamnă a Comitetelor EA, ILAC, IAF

Tradițional, reprezentanții Organismelor de Acreditare se întrunesc de două ori pe an, în cadrul unor ședințe specifice, pentru discuta și a decide asupra unor probleme de interes comun.

Subiectele de importanță majoră pentru părțile interesate sunt publicate în mod regulat prin intermediul paginii web MOLDAC www.acreditare.md, dar și prin intermediul paginilor oficiale deținute pe rețele de socializare (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Fiți cu ochii pe noi, pentru a nu pierde informații utile!

Read more...