Author - daniela

Participare la activitățile proiectului PTB

În perioada 22-23 septembrie 2020, colaboratorii Centrului Național de Acreditare MOLDAC, împreună cu colegii din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, au participat la activitățile Proiectului ”Utilizarea sinergiilor regionale în cadrul țărilor Parteneriatului Estic în domeniul Infrastructurii Calității” - proiect susținut de PTB (Germania).

Activitățile desfășurate:

  1. Ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului (22.09.2020) - principalul subiect abordat: ultimile actualizări în domeniul acreditării și supravegherii pieței la nivel de țară;
  2. Ședința Forumului pentru Acreditare (23.09.2020) - principalul subiect abordat: gradul de implementare a noilor cerințe ale standardului ISO/IEC 17025:2017 de către laboratoarele de încercări și etalonări acreditate de fiecare stat beneficiar a proiectului.
Read more...

Curs online pentru reprezentanții Laboratoarelor Medicale

În lunile iulie-august, pe parcursul a 8 zile, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC a furnizat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor Medicale din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile (SDMC) și IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (IFP).

Cursul s-a desfășurat la distanță, incluzând mai multe etape de instruire teoretică și practică. Fiecare dintre participanți a fost supus verificării cunoștințelor prin intermediul testelor de verificare, expediate la sfârșitul fiecărei etape prin intermediul mijloacelor electronice.

Cursul a fost ținut de lectorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Laboratoarelor Medicale, cu implicarea unui lector extern - Doamna Maria ENEA (România), formator profesional biolog, Evaluator șef pentru Laboratoare medicale.

Read more...