Author - daniela

Săptămâna autorităților!

Pe parcursul săptămânii curente, colaboratorii MOLDAC au organizat două ședințe cu reprezentanții autorităților, după cum urmează:
  1. La 1 decembrie 2020 - ședință cu reprezentantul MEI și reprezentanții OEC - implementarea Ordinului nr. 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, începând cu 01.01.2021.
  2. La 2 decembrie 2020 - ședință cu reprezentanții Agenției de Mediu - implementarea Directivelor Europene pe componenta ”Mediu”.
Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței cu reprezentanții MEI au fost:
  • Acțiuni ce necesită a fi întreprinse odată cu finalizarea perioadei de tranziție,
  • Analiza nivelului de asigurare cu laboratoare de încercări sub prizma aplicarii standaredelor armonizate de către OC în domeniul materialelor de construcții.
Read more...

Ședința Asambleei Generale EA

La 25 noiembrie curent, în regim online, a avut loc cea de-a 46-a ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA).

Asambleea Generală este structura de cel mai înalt nivel de decizie a EA, care gestionează managementul EA și cursul general al activităților în cadrul asociației. De asemenea, această structură ia decizii referitoare la Strategia EA și a poiliticilor generale, crează și dizolvă comitete în cadrul Organizației.

Ședințele Asambleei Generale au loc, de obicei, de două ori pe an, la sfârșitul sesiunilor de primăvară și toamnă a comitetelor de specialitate. În cadrul sesiunii curente, au fost discutate un șir de probleme de ordin general, dar și specific, referitor la activitatea EA la diferite nivele de organizare.

Dintre subiectele de importanță majoră au fost următoarele:

 • Impactul BREXIT al UK asupra EA: Urmare a deciziei luate de Regatul Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord privind ieșirea din Comunitatea Europeană, au fost puse în discuție problemele aferente, precum și modul în care acest lucru se va răsfrânge asupra EA. Una dintre acțiunile deja întreprinse la nivel EA a fost modificarea Articolelor de Asiciere astfel, încât Organismul de Acreditare din UK (UKAS) să poată corespunde criiteriilor stabilite pentru membri. Directorul General al UKAS, dl Matt GANTLEY, a accentuat faptul că la nivelul UK oricum vor fi respectate prevederile Regulamentului (CE) 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare. Mai mult ca atât, legislația UK rămâne a fi armonizată cu Directivele și legislația Europeană, motiv pentru care păstrarea parteneriatului dintre EA și UKAS este important pentru ambele părți. Asupra acestui subiect urmează a fi organizată o ședință extraordinară a Executivului EA, în ianuarie 2021, în cadrul căreia vor fi puse în discuție toate măsurile care trebuie întreprinse în acest sens.
 • Strategia de dezvoltare EA 2025: A fost pus în discuție Planul de Implementare a Strategiei EA 2025, gradul de realizare a acestuia, precum și subiectele care necesită o atenție sporită din partea membrilor EA. O atenție sporită în acest sens a fost acordată Sondajului anual solicitat din partea Comisiei Europene privind funcționalitatea Acreditării la nivel European, efectuat de EA, precum și relevanța acestuia la zi. A fost luată decizia de a contracta o altă insituție care să alcătuiască un model de sondaj relevant, să colecteze datele rezultate și să pregătească un raport conform cerințelor Comisiei Europene. Un astfel de sondaj a fost propus să deruleze în 2022.
 • Implementarea Protocolului CETA: Secretarul General al EA, dl Andreas STEINHORST, a prezentat un raport verbal privind nivelul de implementare a Protocului CETA privind acceptarea reciprocă a rezultatelor Evaluării Conformității. Acordul de Cooperare Bilaterală între EA și Consiliul de Standardizare din Canada a fost re-semnat în iunie 2019, și are drept scop primordial facilitarea implementării Acordului de Comerț și Econimie Comprehensivă dintre Canada și Uniunea Europeană (CETA).
 • Programul de activitate EA 2021: Au fost propuse spre revizuire câteva documente EA. O atenție sporită a fost dedicată documentului EA-2/02 Procedura privind evaluările paritare, care urmare a crizei pandemice provocate de invecția virală SARS-CoV-2, urmează a fi ajustată la necesitățile globale, și anume identificarea posibilităților de efectuare a evaluărilor paritare la distanță. În cadrul discuțiilor asupra acestui subiect, mai mulți membri au sugerat să fie luată în considerație posiblitatea unui sistem mix de evaluare – la fața locului și la distanță.

A doua parte a Asambleei Generale a avut loc la 26 noiembrie, în cadrul căreia au fost prezentate spre vot Rezoluțiile Asambleei Generale, precum și votarea noilor aleși la funcția de Președinte ai Comitetelor și Consiliilor de Specialitate. Urmare a votării membrilor deplini, au fost alese următoarele persoane:

 • Maureen LOGGHE (BELAC, Belgia) – Președinte EA
 • Cecilie LAAKE (NA, Norvegia) – Vice-președinte EA
 • Maria PAPATZIKOU (ESYD, Grecia) – Președinte EA MAC (Consiliul Acordului Multilateral)
 • Gabriel ZERNER (DAkkS, Germania) – Președinte EA HHC (Comitetul pentru Armonizare Orizontală)
 • Laurent VINSON (COFRAC, Franța) – Președinte EA LC (Comitetul Laboratoare)
 • Kevin BELSON (UKAS, Marea Britanie) – Președinte EA CC (Comitetul Certificare)
 • Orbai EVRENSEVDI (TURKAK, Turcia) – Președinte EA IC (Comitetul Inspecții)
 • Lucyna OLBORSKA (PCA, Polonia) – Președinte EA CPC (Comitetul Comunicare și Publicare)
Read more...

Masă rotundă: Nivelul de aplicare a standardelor europene (EN) armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție

La data de 19 noiembrie 2020, în cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) a fost organizată o masă rotundă cu reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Dl. Gheorghe Croitoru, cu privire la nivelul de aplicare a standardelor europene (EN) armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție, aprobate prin ordinul nr. 380 din 31.07.2018.

Ședința a fost prezidată de dna Eugenia SPOIALĂ, director MOLDA, cu participarea reprezentanților Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție. De asemenea, la lucrările ședinței respective a participat și un expert în domeniul construcțiilor din România, prin intermediul platformei ZOOM.

În cadrul ședinței au fost discutate un șir de subiecte, dintre cele mai importante fiind următoarele:

 • Gradul de pregătire a Organismelor de Evaluare a Conformității (OEC) în vederea acoperirii întreg spectrului de metode de încercări pentru determinarea conformității materialelor de construcții, prevăzute de standardele EN.
 • Acțiuni ce necesită a fi întreprinse la nivel de Autoritate de reglementare în vederea stabilirii unei abordări unice în procesul de evaluare a conformității materialelor de construcții.
Read more...

Impactul COVID-19 asupra procesului de acreditare la nivel global

La 11 noiembrie curent a avut loc ședința Comitetului Comun de Sprijin pentru Dezvoltare (JDSC) al Cooperării Europene pentru Acreditare (ILAC) și al Forumului Internațional pentru Acreditare (IAF), desfășurată în regim online prin intermediul platformei ZOOM.

Atribuțiile de bază ale acestui Comitet sunt îndreptate spre Organismele de Acreditare din economiile în curs de dezvoltare, fiind responsabil de reprezentarea intereselor acestora. Comitetul respectiv furnizează un forum pentru țările în curs de dezvoltare pentru a prezenta necesitățile acestora și pentru a lucra în cadrul ILAC/IAF asupra căilor practice pentru redresarea acestor necesități.

În cadrul ultimei ședințe a Comitetului respectiv, a fost pus în discuție impactul pandemiei provocate de infecția COVID-19 asupra sistemului de acreditare la nivel global. Fiecare regiune a prezentat un raport, prin care a evidențiat instruimentele-cheie utilizate în timpul crizei, care au facilitat ulterior ameliorarea situației și revenirea pe cât posibil la activitățile normale. În special, o atenție sporită a fost direcționată către metodele și instrumentele utilizate de Organismele de Acreditare în vederea asigurării unei comunicări eficiente cu părțile interesate.

Reieșind din faptul că pandemia a impus niște măsuri drastice, Organismele de Acreditare au fost nevoite să-și adapteze procedurile de evaluare la fața locului, oferind posibilitatea efecturării acestora la distanță, prin intermediul platformelor electronice.

MOLDAC a început procesul de evaluare la distanță la sfărșitul lunii aprilie 2020, după ce a elaborat o procedură specifică în acest sens, pe care a făcut-o publică părților interesate. Procedura respectivă a fost implementată de către MOLDAC, fiind bazată pe o analiză a riscurilor și pe documentele elaborate de ILAC/IAF privind evaluările la distanță.

Cele mai importante constatări, generalizate în cadrul ședinței din 11 noiembrie, pot fi formulate în felul următor:

 • Organismul de Acreditare trebuie să-și modifice procedurile astfel, încât să asigure un proces lin de acreditare (fără obstacole);
 • Activitatea normală de evaluare a Organismelor de Evaluare a Conformității încă nu poate avea loc, și nu este clar când va reveni la normalitate, motiv pentru care Organismele de Acreditare sunt obligate să depună efort maxim pentru asigurarea desfășurării activităților sale – prin utilizarea evaluărilor la distanță;
 • Este important să fie păstrată integritatea Organismelor de Acreditare, prin oferirea serviciilor echivalente, robuste și de încredere.
Read more...

Ziua Mondială a Calității 2020

 Your most unhappy customers are your greatest source of learning.

Bill Gates

În fiecare an, comunitatea celebrează Ziua Mondială a Calității în cea de-a 2 joi a lunii Noiembrie. Promovarea Managementului Calității a devenit subiectul-cheie al campaniei inițiate de CQI (Continuous Quality Improvement) – filosofie a managementului calității care încurajează toți membrii (inclusiv voluntarii) să își pună întrebarea: Ce poate fi făcut mai bine? Ziua Mondială a Calității 2020 ne oferă posibilitatea de a pune în evidență acei actori, activitatea cărora se bazează pe îmbunătățirea continuă a valorii consumatorilor.

În acest an, urmare a crizei pandemice declanșate la nivel global, totate activitățile se desfășoară prin intermediul platformelor electronice. CQI (Chartered Quality Insitute) în comun cu IRCA (International Register of Certificated Auditors – certification body) au pregătit un set de materiale promoționale, care pot fi utilizate de părțile interesate în vederea distribuirii mesajului. Setul respectiv poate fi vizualizat aici.

De asemenea, a fost lansat și un video informativ, care poate fi vizualizat aici.

Read more...

Ședințele Comitetelor IAF/ILAC 2020

Începând cu 22 octombrie curent, Organizațiile Internaționale pentru Acreditare ILAC și IAF au desfășurat în regim online blocul de ședințe ale Comitetelor Tehnice și ale Consiliilor de specialitate în domeniul Acreditării – ședințe care în mod normal urmau să aibă loc în decursul a 10 zile de ședințe consecutive.

Pînă la ora actuală, au avut loc următoarele ședințe:

 • Asambleea Generală ILAC (22.10.2020)
 • Comitetul pentru Acreditare a ILAC (27.10.2020)
 • Comitetul pentru Inspecții ILAC (28.10.2020)
 • Comitetul Tehnic IAF (30.10.2020)
 • Asambleea Generală IAF (05.11.2020)

Fiecare dintre ședințele respective au cuprins un șir de subiecte de importanță majoră pentru fiecare Organism de Acreditare – informații utile în vederea armonizării Sistemului de Acreditare local cu cerințele stabilite la nivel internațional, dar și metode de remediere a crizei condiționate de pandemia COVID-19.

O atenție sporită a fost îndreptată spre modalitățile și instrumentele utilizate de Organismele de Acreditare în vederea Comunicării cu fiecare parte interesată în perioada pandemiei. Președintele Comitetului pentru Comunicare a prezentat un Raport privind eficacitatea mijloacelor îndreptate pentru comunicarea cu părțile interesate:

 • Comunicate de presă privind activitățile membrilor în timpul pandemiei
 • Postări pe rețelele de socializare (Twitter, LinkedIn, Facebook etc.)
 • Actualizarea rubricilor Întrebări Frecvente (FAQs) și utilitatea acestora pentru utilizatori (în baza numărului de vizualizări/accesări)

Subiectul referitor la impactul pandemiei COVID-19 asupra activităților de acreditare a trezit mai multe polemici și discuții aprinse în rândul membrilor. ”Un lucru important de înțeles pentru fiecare membru ILAC/IAF este că la momentul de față noi încercăm să ne adaptăm la condițiile create la nivel global de criza pandemică, mizând pe gestionarea situației în cel mai util mod pentru fiecare, și nu încercăm să modificăm cerințele standardelor internaționale” a precizat Președintele IAF, dl. Xiao JIANHUA (China). Având în vedere faptul, că pandemia rămâne în plină forță la ziua de azi, fiecare membru ILAC/IAF este nevoit să implementeze și să dispună de un mecanism clar de activitate în acest sens.

De asemenea, în cadrul ședinței Asambleei Generale IAF a fost pusă în discuție problema actualizării și menținerii bazei de date globale IAF CertSearch – proiect realizat și implementat în anul 2019, dar care cu părere de rău nu și-a îndeplinit misiunea după cum a fost intenționat. Dl.Marcus LONG (Marea Britanie), președinte al Comitetului pentru Evaluarea conformității în cadrul IAF, dar și persoana responsabilă de această bază de date, a înddemnat în repetate rânduri membrii IAF să-și consolideze capacitățile și să contribuie la finalizarea proiectului. ”Ne putem bucura de un rezultat frumos numai în cazul când baza de date va lucra 100%. În acest sens avem nevoie ca toate Organismele de Evaluare a Conformtiășii, qacreditate de ONA membre IAF, să actualizeze și să facă disponibile public pe platforma IAF CertSearch toate certificatele emise agenților economici, în vederea atingerii scopului propus înCaietul de Sarcini al IAF CertSearch” a anunțat Dl.Long. În timpul cel mai apropiat, entitățile acreditate de MOLDAC în domeniul Certificării Sistemelor de Management vor primi o informație referitor la pașii care trebuie urmați pentru a atinge obiectivul IAF.

În final, discuțiile s-au referit la Planul strategic IAF-ILAC, obiectivul primordial al căruia este fuzionarea organizațiilor internaționale IAF și ILAC într-o singură organizație. Detalii referitor la derularea procesului de fuzionare a acestora urmează a fi discutat în cadrul Ședinței Comune de Dezvoltare IAF/ILAC, care se va desfășura în format de videoconferință la 11 noiembrie 2020.

Read more...

Participare la activitățile proiectului PTB

În perioada 22-23 septembrie 2020, colaboratorii Centrului Național de Acreditare MOLDAC, împreună cu colegii din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, au participat la activitățile Proiectului ”Utilizarea sinergiilor regionale în cadrul țărilor Parteneriatului Estic în domeniul Infrastructurii Calității” - proiect susținut de PTB (Germania).

Activitățile desfășurate:

 1. Ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului (22.09.2020) - principalul subiect abordat: ultimile actualizări în domeniul acreditării și supravegherii pieței la nivel de țară;
 2. Ședința Forumului pentru Acreditare (23.09.2020) - principalul subiect abordat: gradul de implementare a noilor cerințe ale standardului ISO/IEC 17025:2017 de către laboratoarele de încercări și etalonări acreditate de fiecare stat beneficiar a proiectului.
Read more...

Curs online pentru reprezentanții Laboratoarelor Medicale

În lunile iulie-august, pe parcursul a 8 zile, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC a furnizat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor Medicale din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile (SDMC) și IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (IFP).

Cursul s-a desfășurat la distanță, incluzând mai multe etape de instruire teoretică și practică. Fiecare dintre participanți a fost supus verificării cunoștințelor prin intermediul testelor de verificare, expediate la sfârșitul fiecărei etape prin intermediul mijloacelor electronice.

Cursul a fost ținut de lectorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Laboratoarelor Medicale, cu implicarea unui lector extern - Doamna Maria ENEA (România), formator profesional biolog, Evaluator șef pentru Laboratoare medicale.

Read more...