Ședințele Comitetelor IAF/ILAC 2020

Ședințele Comitetelor IAF/ILAC 2020

Începând cu 22 octombrie curent, Organizațiile Internaționale pentru Acreditare ILAC și IAF au desfășurat în regim online blocul de ședințe ale Comitetelor Tehnice și ale Consiliilor de specialitate în domeniul Acreditării – ședințe care în mod normal urmau să aibă loc în decursul a 10 zile de ședințe consecutive.

Pînă la ora actuală, au avut loc următoarele ședințe:

  • Asambleea Generală ILAC (22.10.2020)
  • Comitetul pentru Acreditare a ILAC (27.10.2020)
  • Comitetul pentru Inspecții ILAC (28.10.2020)
  • Comitetul Tehnic IAF (30.10.2020)
  • Asambleea Generală IAF (05.11.2020)

Fiecare dintre ședințele respective au cuprins un șir de subiecte de importanță majoră pentru fiecare Organism de Acreditare – informații utile în vederea armonizării Sistemului de Acreditare local cu cerințele stabilite la nivel internațional, dar și metode de remediere a crizei condiționate de pandemia COVID-19.

O atenție sporită a fost îndreptată spre modalitățile și instrumentele utilizate de Organismele de Acreditare în vederea Comunicării cu fiecare parte interesată în perioada pandemiei. Președintele Comitetului pentru Comunicare a prezentat un Raport privind eficacitatea mijloacelor îndreptate pentru comunicarea cu părțile interesate:

  • Comunicate de presă privind activitățile membrilor în timpul pandemiei
  • Postări pe rețelele de socializare (Twitter, LinkedIn, Facebook etc.)
  • Actualizarea rubricilor Întrebări Frecvente (FAQs) și utilitatea acestora pentru utilizatori (în baza numărului de vizualizări/accesări)

Subiectul referitor la impactul pandemiei COVID-19 asupra activităților de acreditare a trezit mai multe polemici și discuții aprinse în rândul membrilor. ”Un lucru important de înțeles pentru fiecare membru ILAC/IAF este că la momentul de față noi încercăm să ne adaptăm la condițiile create la nivel global de criza pandemică, mizând pe gestionarea situației în cel mai util mod pentru fiecare, și nu încercăm să modificăm cerințele standardelor internaționale” a precizat Președintele IAF, dl. Xiao JIANHUA (China). Având în vedere faptul, că pandemia rămâne în plină forță la ziua de azi, fiecare membru ILAC/IAF este nevoit să implementeze și să dispună de un mecanism clar de activitate în acest sens.

De asemenea, în cadrul ședinței Asambleei Generale IAF a fost pusă în discuție problema actualizării și menținerii bazei de date globale IAF CertSearch – proiect realizat și implementat în anul 2019, dar care cu părere de rău nu și-a îndeplinit misiunea după cum a fost intenționat. Dl.Marcus LONG (Marea Britanie), președinte al Comitetului pentru Evaluarea conformității în cadrul IAF, dar și persoana responsabilă de această bază de date, a înddemnat în repetate rânduri membrii IAF să-și consolideze capacitățile și să contribuie la finalizarea proiectului. ”Ne putem bucura de un rezultat frumos numai în cazul când baza de date va lucra 100%. În acest sens avem nevoie ca toate Organismele de Evaluare a Conformtiășii, qacreditate de ONA membre IAF, să actualizeze și să facă disponibile public pe platforma IAF CertSearch toate certificatele emise agenților economici, în vederea atingerii scopului propus înCaietul de Sarcini al IAF CertSearch” a anunțat Dl.Long. În timpul cel mai apropiat, entitățile acreditate de MOLDAC în domeniul Certificării Sistemelor de Management vor primi o informație referitor la pașii care trebuie urmați pentru a atinge obiectivul IAF.

În final, discuțiile s-au referit la Planul strategic IAF-ILAC, obiectivul primordial al căruia este fuzionarea organizațiilor internaționale IAF și ILAC într-o singură organizație. Detalii referitor la derularea procesului de fuzionare a acestora urmează a fi discutat în cadrul Ședinței Comune de Dezvoltare IAF/ILAC, care se va desfășura în format de videoconferință la 11 noiembrie 2020.

Share this post