Ședința Consiliului de Acreditare

Ședința Consiliului de Acreditare

La 4 mai 2022, în incinta Centrului Național de Acreditare MOLDAC, s-a desfășurat prima ședință a membrilor Consiliului de Acreditare al MOLDAC (CA MOLDAC).

Consiliul de Acreditare este un organ consultativ, deciziile acestuia poartă un caracter de recomandare. Consiliul este constituit din 11 membri, reprezentând toate grupurile de părți interesate în activitatea de acreditare și care se întrunește de cel puțin 2 ori pe an.

Conform ordinii de zi, ședința a început cu alegerea Președintelui și Vice Președintelui Consiliului de Acreditare. Ca urmare, au fost desemnați:

  • Președinte – domnul Grigore CAȚER, Șef Direcție infrastructura calității și Supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei;
  • Vicepreședinte – doamna Lucia GHERDELESCU, Director al I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.

Pe lângă alte subiecte de interes pentru membrii Consiliului, în cadrul ședinței discuțiile au fost concentrate pe modificările operate în documentele SM MOLDAC, ca urmare a transpunerii modificărilor documentelor EA/ ILAC/ IAF. Consiliul de Acreditare a examinat modificările incluse în documentele Sistemului de Management:

  • Criteriile generale pentru acreditare, cod CA, ed.21/04.05.2022
  • Reguli pentru acreditare, cod RA, ed.17/ 04.05.2022

și a recomandat aprobarea și implementarea acestora.

Documentele actualizate sunt plasate în compartimentul Documente al paginii web MOLDAC sau pot fi vizualizate aici.

Share this post