Participarea delegației MOLDAC la atelierul de lucru organizat pentru țările membre ale Acordului de Liber Schimb Central European (CEFTA) cu suportul proiectului “EU4 Business: Sprijin pentru integrarea economică regională”.

Participarea delegației MOLDAC la atelierul de lucru organizat pentru țările membre ale Acordului de Liber Schimb Central European (CEFTA) cu suportul proiectului “EU4 Business: Sprijin pentru integrarea economică regională”.

În perioada 29-30 august 2023, în orașul Scopje, Macedonia de Nord, s-a desfășurat un atelier de lucru focusat pe subiectul digitalizării procesului de acreditare, la care au participat Directorul MOLDAC dl Iurie FRIPTULEAC și Evaluatorul Șef DAL dl. Petru COVRIG. Evenimentul a fost organizat pentru țările membre ale Acordului de Liber Schimb Central European (CEFTA) cu suportul proiectului “EU4 Business: Sprijin pentru integrarea economică regională”.

Digitalizarea serviciilor de acreditare presupune integrarea informaţiei într-un sistem digital, facilitând astfel procesul de acreditere, accesul la informaţie şi, totodată, asigurând durabilitatea şi prezervarea acesteia.

Vectorii de bază fiind excluderea documentelor format hîrtie din procesul de acreditare și trecerea la documente format electronic, schimbul simplu și rapid de informații între părțile procesului de acreditare, transparența și posibilitatea de accesare și aplicare la serviciile acreditării de la distanță.

Gazda evenimentului a fost Institutul de Acreditare din Macedonia de Nord (IARNM), care a progresat semnificativ în acest sens, având un sistem de acreditare digitalizat (AIS), care include toate componentele procesului de acreditare, a prezentat: mecanismul și principiul de digitalizare, beneficiile pe termen lung, oportunitățile și riscurile, schimbul de experiență și bunele practici în ceea ce privește digitalizarea procesului de acreditare. Prezentarea a fost realizată pe module, și a inclus etapa de pregătire, modalitățile de generare a rapoartelor și a sistemelor de planificare pe module, de la etapa de pregătire a documentelor, procedurilor pînă la vizualizarea registrelor și generarea de date.

Totodată, au fost prezentate informații de la Organismul Național de Acreditare din Turcia cât și Organismul Național de Acreditare din Olanda.

În debutul primei zile Directorul MOLDAC, dl. Iurie FRIPTULEAC a ținut o scutră prezentare cu date generale despre Organismul Național de Acreditare din Republica Moldova. În cadrul prezentării, a informat participanții la eveniment că, începând cu data de 03.08.2023, MOLDAC emite Certificate de Acreditare  în format digital cu semnătură electronica. Per general, digitalizarea procesului de acreditare pentru MOLDAC este un obiectiv strategic care va favoriza:

  • Asigurarea accesului egal și rapid la serviciile prestate de către MOLDAC;
  • Asigurarea accesului cetățenilor la informații referitor la Organismele de Evaluare a Conformității acreditate de către MOLDAC, inclusiv vizualizarea rapidă și comodă a activităților acreditate de către acest OEC;
  • Transparența serviciilor prestate de către MOLDAC;
  • Minimalizarea interacțiunii MOLDAC cu solicitanții serviciilor de acreditare ș.a.

Share this post