Ședința experților în comunicare la nivel IAF/ILAC

Ședința experților în comunicare la nivel IAF/ILAC

La 1 martie 2022, experții în comunicare din cadrul organismelor de acreditare s-au întrunit în cadrul unei ședințe organizată la nivel ILAC/IAF, desfășurată prin intermediul platformei ZOOM.
În cadrul ședinței au fost discutate mai multe subiecte, o atenție sporită fiind acordată Zilei Mondiale a Acreditării, celebrată anual la 9 iunie.
Astfel, a fost anunțat repetat genericul #WAD2022 ”Accreditation: Sustainability in economic growth and the environment”, și a fost prezentat poster-ul creat celebrării din acest an.
De asemenea, au fost solicitate părerile participanților referitor la modul de celebrare a evenimentelor consacrate acestei Zile, cele mai populare fiind următoarele:
  1. organizarea unei mese rotunde cu părțile interesate, pe domenii specifice ce țin de mediu și dezvoltare economică;
  2. organizarea unui panel de discuții cu reprezentanții părților interesate;
  3. crearea și difuzarea unor spoturi consacrate Zilei Mondiale a Acreditării.
Reieșind din faptul că în acest an Ziua Mondială a Acreditării face referire la un spectru larg de subiecte de interes pentru economia națională, MOLDAC urmează să dezvolte o agendă amplă dedicată acestui eveniment, astfel încât să putem aduna reprezentanții tuturor părților interesate în jurul unei mese rotunde, pentru a discuta subiectele care sunt importante pentru Republica Moldova.

Share this post