În perioada 4-5 octombrie 2023, la Bruxelles, Belgia, s-a desfășurat cea de-a 49-a ședință a Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC). Alături de alți 60 de reprezențanți din 41 de organisme naționale de acreditare (NAB) și de reprezentanți ai Consiliului consultativ al EA, la eveniment au participat și Directorul MOLDAC – Iurie Friptuleac și Responsabil Sistem de Management – Aliona Guțul.

Consiliul Acordului Multilateral EA (MAC) – care reprezintă organul de decizie cu privire la statutul de semnatar EA MLA al Organismelor Naționale de Acreditare și de gestionare a procesului de evaluare la nivel de omologi, a aprobat în cadrul ședinței date un șir de decizii, printre care:

  • În urma alegerilor recente, în componența MAC Management Grup (MG) au fost aleși Rob Bettinson (UKAS) și Jiri Ruzicka (CAI) iar An Van Den Bergh (BELAC), Andreas Hoennerscheid (DAkkS) au fost realeși pentru încă un mandat. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, în componența MAC MG vor intra reprezentanți ai următoarelor Organisme Naționale de Acreditare: AA (Austria), ACCREDIA (Italia), BELAC (Belgia), CAI (Republica Cehă), COFRAC (Franța), DAkkS (Germania), ESYD (Grecia), NA (Norvegia), NAB-MALTA (Malta), SAS (Elveția), SWEDAC (Suedia) și UKAS (Regatul Unit).
  • 𝐀𝐓𝐂𝐆, Organismul Național de Acreditare din Muntenegru, este recunoscut semnatar EA MLA pentru următoarele domenii: încercări de laborator (EN ISO/IEC 17025), examinări medicale (EN ISO 15189), etalonări (EN ISO/IEC 17025), inspecții (EN ISO/IEC 17020) și certificarea produselor (EN ISO/IEC 17065). Următoarea reevaluare a ATCG va avea loc peste doi ani, în noiembrie 2024.
  • NAH, Organismul Național de Acreditare din Ungaria, își menține statutul de semnatar pentru domeniile: încercări de laborator (EN ISO/IEC 17025), etalonări (EN ISO/IEC 17025), examinări medicale (EN ISO 15189), inspecții (EN ISO/IEC 17020), încercări de competență (EN ISO/IEC 17043), certificarea sistemelor de management (EN ISO/IEC 17021-1), certificarea produselor (EN ISO/IEC 17065), certificarea personalului (EN ISO/IEC 17024), validare și verificare (EN ISO 14065 și EN ISO/IEC 17029). Suplimentar, NAH va furniza un raport privind acțiunile corective implementate în urma evaluării la nivel de omologi.
  • Revizuirea documentului EA-2/02 EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body, și anume vor fi supuse revizuirii criteriile de competență a evaluatorilor EA.

Evaluarea la nivel de omologi garantează faptul că, ONA member EA activează în conformitate cu cerințele stabilite în standardul de referință ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008, documentele organizațiilor europene și internaționale de acreditare. Fapt care asigură recunoașterea reciprocă a certificatelor și rapoartelor emise de către organismele de evaluare a conformității acreditate semnatare a Acordului de Recunoaştere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare.