Ședința Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC)

Ședința Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC)

În perioada 26-27 aprilie 2023, Directorul MOLDAC Dl Iurie FRIPTULEAC și Responsabilul Sistem de Management Dna Aliona GUȚUL au participat la ce-a de-a 48 ședință a Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC). Ședința s-a desfășurat în orașul Belgrad, Serbia și a întrunit peste 61 de persoane, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și ai altor părți interesate.

Consiliul Acordului Multilateral EA (MAC) – care reprezintă organul de decizie cu privire la statutul de semnatar EA MLA al Organismelor Naționale de Acreditare și de gestionare a procesului de evaluare la nivel de omologi, a aprobat în cadrul ședinței date un șir de decizii, printre care:

  • CYS-CYSAB, organismul național de acreditare din Cipru, în baza raportului de evaluare paritară extraordinară și a raportului furnizat de TFG, EA MAC confirmă că rămâne semnatar MLA EA în domeniile organisme de inspecție (EN ISO/IEC 17020) și certificării produselor (EN ISO/IEC 17065), cu planificarea următoarei reevaluări paritare la nivel de omologi pentru luna octombrie 2023.
  • LATAK, organismul național de acreditare din Letonia, rămâne semnatar EA MLA în domeniul etalonări (EN ISO/IEC 17025), încercări (EN ISO/IEC 17025), examinări medicale (EN ISO 15189), certificare sisteme de management (EN). ISO/IEC 17021-1), certificare produse (EN ISO/IEC 17065), inspecție (EN ISO/IEC 17020), certificare personal (EN ISO/IEC 17024) și validare și verificare (EN ISO 14065). EA MAC a decis să anticipeze următoarea reevaluare planificată inițial pentru luna octombrie 2025 și să fie organizată în prima jumătate a anului 2024.
  • NAH, organismul național de acreditare din Ungaria, EA MAC a decis amânarea deciziei de confirmare a statutului EA MLA pentru toate schemele solicitate, până la prezentarea acțiunilor corective, termenul limită pentru prezentare fiind 31 august 2023. S-a decis, ca până la sfârșitul anului 2023, schemele: EN ISO/IEC 17065, EN ISO/IEC 17043 și EN ISO 15189, inclusiv verificarea implementării analizei bazate pe riscuri, se vor evalua de la distanță, cu o durată de jumătate de zi pentru fiecare schema.

MAC a făcut pași suplimentari în direcția lansării EA MLA privind Biobanking, și anume:

  • S-a aprobat „Procedura de lansare a EA MLA pentru acreditarea Biobanking în conformitate cu EN ISO 20387”;
  • Conform procedurii, evaluările paritare la nivel de omologi pentru domeniul Biobanking în conform EN ISO 20387, se vor începe din 1 iunie 2023;
  • MLA va intra în vigoare când cel puțin doi dintre membrii EA vor trece cu succes evaluarea paritară la nivel de omologi.

În cadrul ședinței,  Rolf Straub (SAS, Elveția) a fost desemnat membru al grupului de management MAC. Grupul de management al MAC este responsabil pentru gestionarea și armonizarea eficientă a evaluărilor paritare la nivel de omologi și gestionează întreaga activitate MAC.

Mai multe detalii le găsiți aici

Share this post