Ședința Comitetului Laboratoare EA LC

Ședința Comitetului Laboratoare EA LC

În perioada 30-31 martie, un reprezentant al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, a participat la cea de-a 43-a ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare (EA LC), desfășurată în regim online.

În cadrul ședinței au fost discutate un șir de subiecte, printre cele mai importante fiind:

  • situația la zi cu privire la revizuirea standardelor de referință: ISO/IEC 17043 “Evaluarea conformității – Cerințe generale pentru încercările de competenţă” si ISO 15189 “Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență”;
  • a fost prezentat proiectul documentului EA -4/09 “Acreditarea testării încercărilor senzoriale”;
  • conducătorii grupurilor de lucru (WG) si Task Network Group (TN), pentru următoarele domenii de responsabilitate: mediu, criminalistică, etalonare, organizatorii testelor de competență, producătorii  materialelor de referință ((PT)/RMP), mecanică, construcții, bunuri de larg consum, WG Health Care si ai altor grupuri au raportat despre activitățile desfășurate de la ultima ședintă din septembrie 2021.
  • s-a stabilit programul de lucru (WP) pentru următoarea ședință din 2022 și au fost analizate unele propuneri relevante pentru a fi incluse în programul de lucru (WP) pentru 2023.

Următoarea ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare (EA LC) a fost stabilită pentru luna septembrie 2022, care se va desfășura în format de videoconferință.

Share this post