Specialiștii MOLDAC, acumulează și demonstrează un grad înalt de competență prin participare la un șir de instruiri și workshopuri pe diferite subiecte.

La data de 13.06.2024, Alina MATOȘA, Responsabil Comunicare în cadrul MOLDAC, a participat în cadrul workshop-ului organizat cu suportul proiectului Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic (PTB).

La instruire au participat 40 de persoane din țările beneficiare ale proiectului: Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Moldova, și a avut drept scop, dezvoltarea abilităților profesionale ale comunicatorilor din toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității.

Unul dintre cel mai eficient mecanism de comunicare între politic, autorități de reglementare pe de o parte și societate, instituții publice, experți pe de altă parte – este considerată Nota Analitică (Policy briefs). Utilizată de către ISO, EA, CASCO, UN nota analitică reprezintă un scurt rezumat, pe un subiect care necesită factori de decizie guvernamentali, și are drept scop inițierea unui panel de discuții pe un subiect de importanță socială.

Workshop-ul a fost divizat în două părți:

  • partea teoretică – a fost prezentată structura, importanța, grupul țintă căruia adresăm Nota Analitică ș.a
  • partea practică – participanții au fost divizați în patru grupe, fiecare grupă a analizat cite o Notă Analitică, transmisă prin mail din timp, prin prisma corespunderii la cerințele structural și a venit cu propuneri de îmbunătățire.

Worksop-ul face parte dintr-o serie de activități, care vor fi organizate de către PTB până în luna septembrie 2024.