Re -Evaluarea paritară la nivel de omologi

Re -Evaluarea paritară la nivel de omologi

În perioada 20-24 februarie 2023, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a fost supus re-evaluării periodice de către Echipa de evaluare EA – Cooperarea europeană pentru acreditare, organism desemnat de către Comisia și Paramentul European pentru a coordona activitatea de acreditare la nivel European, în temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Începând cu 05.10.2017 MOLDAC este semnatar al acordului de recunoaștere EA-BLA, care în timp în baza modificărilor operate la nivelul categoriilor de membri ai asociației, își schimbă statutul devenind semnatar EA-MLA, fapt ce semnifică recunoașterea multilaterală a acreditărilor MOLDAC (certificatelor de etalonare/rapoarte de analize/rapoarte de încercări ș.a.) emise de Organismele de Evaluare a Conformității acreditate de către MOLDAC, de către autoritățile statelor din Spațiul Economic European, fapt care permite producătorilor autohtoni să-și plaseze produsele pe piața UE fără îcercări și cerificări repetate.

În calitate de membru al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), MOLDAC este evaluat periodic, pentru a demonstra conformarea continuă cu criteriile stabilite în standardul de referință pentru organismele de acreditare ISO/IEC 17011 și în scopul menținerii statutului de semnatar EA-MLA.

Echipa de evaluare formată din membrii Organismelor de Acreditare din 7 state Europene membre EA, a avut următoarea componență:

  1. Olanda (RvA) – Șeful echipei EA (ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008)
  2. Macedonia de Nord (IARNM)– evaluator Laboratoare Medicale (ISO 15189)
  3. Cipru (CYS – CYSAB) -evaluator Laboratoare de Încercări (ISO/IEC 17025)
  4. Lituania (LATAK) – evaluator Laboratoare de Etalonare (ISO/IEC 17025)
  5. Austria (AA) – evaluator Organisme de Inspecție (ISO/IEC 17020)
  6. Germania (DAkkS) – evaluator Organisme de Ccerificare SMC (ISO/IEC 17021-1)
  7. Danemarca (DANAK) – evaluator Organisme de Certificare produse (ISO/IEC 17065)

Rezultatele evaluării au confirmat faptul că MOLDAC activează în conformitate cu cerințele stabilite în standardul de referință ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008, documentele organizațiilor europene și internaționale de acreditare.

Pe această cale, MOLDAC vine cu un mesaj de profundă gratitudine pentru  profesionalismul și spiritul de cooperare manifestat de către echipa EA pe durata evaluării, precum și pentru propunerile de îmbunătățire expuse.

Totodată, MOLDAC adresează calde mulțumiri acelor OEC-uri care au fost implicate în evaluarea MOLDAC de către echipa EA, pentru buna organizare și consolidarea efortului întru buna desfășurare a evaluării.

MOLDAC va acționa și în continuare , astfel încât să-și mențină și dezvolte competențele, să asigure un nivel de încredere recunoscut la nivel european și internațional pentru promovarea liberei circulații a produselor, creșterea competitivității produselor și serviciilor naționale pe piețele externe.

Share this post