Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA CI)

Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA CI)

În perioada 19-20 martie 2024,  s-a desfășurat cea de-a 47-a ședință a Comitetului de Inspecții (EA IC). Evenimentul s-a desfășurat în orașul București, România și a întrunit peste 70 de participanți, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și alte părți interesate.

Organismul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) a fost reprezentat de către evaluatorii șefi cu competență pentru domeniul inspecție Ana PAVILESCU și Petru COVRIG.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție mai multe subiecte din domeniul activităților de inspecție. Printre cele mai importante fiind:

  • cerințele standardului de referință ISO/IEC 17020 legate de imparțialitate și independență;
  • implementarea unui sistem de management al calității pentru investigarea scenei crimei;
  • acte de reglementare privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective;
  • verificarea Tehnologiilor de Mediu, care pot contribui la creşterea eficienței resurselor, identificând alternative mai curate faţă de tehnologiile actuale şi introducând alte măsuri pentru atenuarea şi prevederea efectelor activităţii umane asupra mediului;
  • Politica ILAC P9:01/2024 privind aplicarea în activitatea organismelor de inspecție care desfășoară activități de inspecție cu efectuarea măsurărilor.

În cadrul întrunirii a fost organizat un atelier de lucru/workshop, care a cuprins subiecte ce țin de activitățile de validare/verificare conform standardului ISO/IEC 17029 ca instrument CASCO. Activități de validare/verificare ca etape în cadrul procesului de evaluare a conformității conform standardelor din seria ISO/IEC 17000, de exemplu de încercări, inspecție sau certificare.

Share this post