Activitate în cadrul Proiectului dezvoltat și implementat de PTB

Activitate în cadrul Proiectului dezvoltat și implementat de PTB

În perioada 15-16 septembrie 2022, unii colaboratori ai Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, alături de alți reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare din Albania, Azerbaijan și din Ucraina, au participat la un curs de instruire privind cerințele standardului ISO 17065 și ISO 17067. Activitatea a fost organizată și realizată prin intermediu proiectului privind Parteneriatul Țărilor Estice susținut de Institutul Național de Metrologie din Germania (PTB).

Formatorul cursului dat de instruire, dl Mladen VREBCEVIC, s-a axat pe cerințele generale definite de standardul ISO/IEC 17065:2012 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii” și în standardul ISO/IEC 17067:2013 ”Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor”.

Spre final, în cadrul unui dialog interactiv, participanții au abordat mai multe subiecte relevante și sugestii utile din practică.

Share this post