Ședință de lucru cu experți externi

Ședință de lucru cu experți externi

Săptămâna aceasta, Centrul Național de Acreditare continuă evaluarea în scop de reînnoire cu extinderea domeniului de competență al Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator din cadrul ICȘC ”INCERCOM” Î.S. – pentru evaluarea implementării cerințelor documentelor normative EN armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.
În vederea asigurării unui nivel corespunzător de expertiză tehnică pentru domeniile solicitate, MOLDAC a invitat în echipa de evaluare 2 experți din cadrul Institutului de Cercetări pentru Echipamente și tehnologii în Construcții ICECON – România.

Share this post