Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 15-17 martie, s-a desfășurat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor Medicale cu tematica “Aplicarea cerințelor standardului SM SR EN ISO 15189:2014 Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență. Formarea auditorilor interni în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 Ghid pentru auditarea sistemelor de management”.

Formatorii cursului de instruire au fost atît colaboratori MOLDAC, cît si dna. Maria ENEA – formator profesionist din România, biolog.

Cursul de instruire s-a realizat on-line, prin intermediul platformei ZOOM.

Instruirea a fost orientată spre familiarizarea cu aspectele teoretice și practice în realizarea cerințelor standardului SM SR EN ISO 15189:2014 și cele ale standardului SM EN ISO 19011:2018. La finele instruirii s-a realizat partea practică, orientată spre implementarea practică a cunoștințelor obținute.

Share this post