Participarea reprezentanților MOLDAC la ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA).

Participarea reprezentanților MOLDAC la ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA).

În perioada 18-19.05.2022, circa 90 de participanți din 48 de organisme naționale de acreditare (ONA), Comisia UE, EFTA, reprezentanți ai părților interesate și membrii Consiliul consultativ al EA, s-au întrunit în regim online, la cea de-a 51-a ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA).

În cadrul ședinței curente au fost aleși membrii Comitetului Executiv și membrii Consiliului de Management Tehnic pentru un mandat de doi ani, începând cu 1 ianuarie 2023.

Asambleea Generală în calitatea sa de organ structural superior a EA, a  audiat rapoartele de activitate a comitetelor de specialitate legate de un șir de probleme de ordin general dar și specific.

Printre cele mai importante subiecte au fost:

  • Decizia de a nu oferi servicii de acreditare organismelor de evaluare a conformității, care prestează servicii pentru clienții care se regăsesc în lista de sancțiuni a UE sau celor stabiliți în Federația Rusă sau Republica Belarus. Ca măsură de sancționare, în conformitate cu cerințele documentului EA-1/17, Organismului de Acreditare i se va suspenda recunoașterea EA MLA.
  • În baza avizului Comitetului pentru armonizare orizontală, Asambleea Generală a aprobat un șir de decizii referitor la standardul EN ISO 15189. A fost analizat locul  patologiilor clinice în contextul examinării țesutului sau materialului celular cu scop de diagnostic sau recomandări terapeutice. Totodată, s-a stabilit dacă serviciile de acreditare includ pași suplimentari de diagnosticare și eventuale recomandări de terapie, EN ISO/IEC 17020 ar putea fi de asemenea aplicabil, cu condiția ca toate cerințele standardului preferat să fie utilizate – ca cerințe suplimentare în cadrul procesului de acreditare”.
  • S-a stabilit că următoarea ședință a Asambleei Generale va avea loc în perioada 23-24 noiembrie 2022.

Pentru a face cunoștință mai detaliat cu rezoluțiile ședinței EA GA, accesați aici.

Share this post