Ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI)

Ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI)

La data de 09.11.2022, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI) din cadrul MOLDAC, la care au participat 22 de specialiști din diferite domenii.

În debutul ședinței, doamna Victoria PRISAC (Director calitate, RSM, Expert din cadrul OCpr „Certmatcon” SRL) – a fost aleasă în calitate de Președinte al CT/OCI.

Conform ordinii de zi, discuțiile din cadrul ședinței au fost concentrate asupa următoarelor subiecte:

  • prezentarea informațiilor generale referitor la activitatea MOLDAC, inclusiv discuții axate pe evaluarea paritară EA preconizată pentru luna februarie 2023;
  • informarea participanților cu privire la subiectele discutate la ședințele comitetelor Organisme de Certificare și Organisme de Inspecție EA/ILAC/ IAF;
  • avizarea modificărilor incluse în proiectele următoarelor documente MOLDAC cu caracter tehnic: DR-OCpr-04 ed.4 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare produse/procese/servicii”; DR-OI-07 ed.6 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de inspecție”.

Proiectele documentelor au fost avizate pozitiv, și pot fi accesate pe saitul www.acreditare.md.

Share this post