Prima ședință a membrilor Rețelei Comunicatorilor (EA Communication Network)

Prima ședință a membrilor Rețelei Comunicatorilor (EA Communication Network)

Colaboratorii MOLDAC, Ilona DUȘENCO Responsabil Relații Internaționale și Alina MATOȘA Responsabil Comunicare, la data de 3 aprilie 2024, au participat la prima ședință a Rețelei Comunicatorilor.

Prin decizia Asambleei Generale din data de 21.10.2023, Comitetul de Comunicare EA a fost reorganizat în  Rețeaua Comunicatorilor,  fiind platforma  comunicatorilor din cadrul ONA membre EA și a părților interesante cu scop de schimb de experiență și bune practici pe subiecte aferente activităților de acreditare.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Organismelor Naționale de Acreditare membre EA și alte părți interesate.

În debutul ședinței, președintele Rețelei Comunicatorilor, Ömer KARAVELİOĞLU (TURKAK), a prezentat strategiile majore de activitate a rețelei, care va asigura comunicarea între Organismele Naționale de Acreditare membre EA cât și în raport cu părțile interesate, în atingerea obiectivelor EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

  • formarea unui grup de lucru TFG, care va activa în suportul președintelui pe subiecte organizatorice și creare de conținut pentru evenimente și ședințe;
  • discuții, analize și concluzii legate de posibilitatea derulării evenimentelor consacrate Zilei Mondiale a Acreditării #WAD2024 și prezentarea strategiilor majore ILAC/IAF pentru #WAD2024, celebrată anual pe 9 iunie;
  • soluții pentru utilizarea eficientă a inteligenței artificiale, instrumentelor și aplicațiilor pentru creare de conținut;
  • încurajarea utilizării platformei comunicatorilor la nivel ILAC/IAF – ASANA;
  • prezentarea informațiilor statistice ce vizează utilizarea saitului EA și a platformelor sociale.

Următoarea ședință va fi organizată în perioada 16-17 octombrie 2024, in orașul Istanbul, Turcia.

Share this post