Ședința Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC)

Ședința Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC)

La data de 20 aprilie 2022, în regim online, s-a desfășurat cea de-a 20-a Ședință a Comitetului Inspecții ILAC (IC).

Ședința a început cu discuții ce țin de identificarea cerințelor din standardul ISO/IEC 17020, care necesită a fi revizuite sau îmbunătățite.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate un șir de alte subiecte, printre cele mai importante fiind:

  • Utilizarea echipamentelor automate si a calculatorului în activitatea de inspecție;
  • Independența și cerințele specifice pentru organismele de inspecție OI tip A;
  • Respectarea principiului Confidențialității.

Spre final, participanții   au stabilit ca pină la următoarea Ședință a Comitetului Inspecții ILAC (IC), care este stabilită pentru perioada noiembrie 2022, la Montreal, Canada, să se organizeze un workshop, axat pe subiectul – Evaluarea la Distanță (posibile îmbunătățiri, schimb de experiență).

Share this post