Ședința Comitetului Tehnic Laboratoare

Ședința Comitetului Tehnic Laboratoare

La data de 11.05.2022, în regim online, s-a desfășurat ședința  membrilor Comitetului Tehnic Laboratoare (CT/LAB) al Centrului Național de Acreditare, la care au participat 30 de specialiști din diferite ramuri ale economiei naționale, care asigură accesul MOLDAC la expertiza tehnică necesară, legată direct de activitatea de acreditare

CT/LAB este un organ consultativ, deciziile acestuia poartă un caracter de recomandare și vizează aspectele tehnice legate de laboratoarele de încercări, etalonări, medicale, verificări metrologice și organisme de inspecție încercări nedistructive.

În cadrul ședinței CT/LAB au fost discutate mai multe subiecte de importanță majoră, printre care:

  • schimbarea statutului de semnatar din EA-BLA în EA-MLA al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova;
  • pregătirea MOLDAC pentru evaluarea paritară EA, care va avea loc în perioada 20-24 februarie a.2023;
  • modificări în documentele EA și ILAC aplicabile laboratoarelor de încercări, etalonări, medicale și organismelor de inspecție;
  • avizarea modificărilor incluse în proiectele următoarelor documente MOLDAC cu caracter tehnic.
  • DR-LÎ-LE-01, ediția 9 “Document de îndrumare pentru acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări”, cod DR-LÎ/LE-01;
  • DR-LM-03, ediția 5 “Cerinţe pentru acreditarea laboratoarelor medicale”, cod DR-LM-03;
  • DR-LVM-02, ediția 9 „Document de îndrumare pentru acreditarea laboratoarelor de verificări metrologice”, cod DR-LVM-02;
  • DR-OI-NDT-08, ediția 5 “Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de inspecții/ încercări nedistructive”, cod DR-OI-07.

Deși au fost dezbateri incluzive, toate proiectele au fost avizate pozitiv.

Ca urmare,. Documentele actualizate sunt plasate în compartimentul Documente al paginii web MOLDAC sau pot fi vizualizate aici.

Share this post