Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER

Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER

Referențialul EuropeAid/139112/DH/SER/MD

În perioada 25.03.2024-29.03.2024, domnul Tibor CZOCHER expert în domeniul acreditării (Slovacia), se află în vizită de lucru la MOLDAC, în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

În cadrul proiectului, MOLDAC va beneficia de asistență de consultanță, bazată pe cele mai bune practici UE, și anume:

  • activități de optimizare a sistemului de management MOLDAC;
  • elaborarea unui concept de design pentru digitalizarea sistemului de management MOLDAC și al proceselor de acreditare;
  • implementarea cerințelor EA-2/17 M:2020 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”;
  • implementarea domeniilor flexibile pentru laboratoare medicale;
  • precum și alte activități ce vor duce la îmbunătățirea activității MOLDAC.

Reamintim că proiectul dat este finanțat de către UE, cu o durată de cinci ani și care vizează consolidarea capacităților Guvernului Republicii Moldova și ale altor instituții naționale cheie în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Printre instituțiile beneficiare de asistență prin intermediul proiectului dat este și Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).

Următoarea vizită a expertului este planificată pentru a doua jumătate a lunii mai, anul curent.

Share this post