Extinderea domeniului de acreditare al Laboratorului de Încercări din cadrul SRL “LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU”

Extinderea domeniului de acreditare al Laboratorului de Încercări din cadrul SRL “LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU”

La data de 04.04.2023 Centrul Național de Acreditare din Republica MOLDOVA (MOLDAC) a acordat acreditarea pentru domeniul extins Laboratorului de Încercări din cadrul SRL “LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU”, la cerințele standardului internațional ISO/IEC 17025.
Extinderea domeniului de acreditare pentru mai mulți parametri in apele uzate si apa potabila, denotă faptul că calitatea și protecția apelor este un subiect destul de important, iar acreditarea acestuia furnizează încredere pentru autorități, mediul de afacere și societății în general. MOLDAC urează realizări frumoase Laboratorului Investigații de Mediu în activitatea desfășurata, întru satisfacerea cerințelor crescânde ale clienților și furnizarea rezultatelor credibile.
Certificatul de Acreditare și Anexa la Certificatul de Acreditare, care cuprinde activitățile de laborator pentru care laboratorul si-a extins acreditarea pot fi vizualizate accesând linkul: https://acreditare.md/wp-content/uploads/2020/12/LI-132-Anexa-Investigatii-de-Mediu-03.04.2023.pdf

Share this post