Activitate în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activitate în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 16-18 mai 2023, în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC s-a desfășurat cursul de instruire, cu genericul „Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC  17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu  SM  EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  EN  ISO/IEC 17025:2018”, la care au participat peste 50 de persoane, reprezentanți din cadrul a 21 de Laboratoare de Încercări și unii colaboratori MOLDAC.

 Cursul s-a desfășurat on-line, prin intermediul platformei ZOOM.

Reieșind din misiunea instruirii date, care este direcționată spre creșterea cunoștințelor atât practice cât și teoretice, instruirea a fost divizată în două părți:

  • partea teoretică, care s-a axat pe prezentarea cerințelor standardului SM EN  ISO/IEC 17025:2018;
  • partea practică, în cadrul căreia participanții la instruire au fost divizați în grupuri de lucru. În cadrul fiecărui grup au avut loc discuții axate pe cerințele standardului cu referire la elaborarea Programului anual de audituri interne; pregătirea, efectuarea auditului și tratarea neconformităților identificate.

Share this post