SDG15: Viața pe pământ

SDG15: Viața pe pământ

Viața oamenilor depinde de pământ la fel de mult precum oceanul, facilitând dezvoltarea și viața. Plantele asigură 80 de procente din produsele alimentare destinate umanității, or umanitatea se bazează pe agricultură, care reprezintă cea mai importantă resursă economică.

Atât la nivel global, cât și național, ODD 15 pune accentul pe utilizarea durabilă (inclusiv restabilirea) resurselor de pământ și prevenirea degradării solului, protejarea ecosistemelor de apă proaspătă din țară, conservarea, reabilitarea pădurilor (inclusiv prin majorarea împăduririi și reîmpăduririi), conservarea biodiversității, eliminarea braconajului și integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în politicile de la toate nivelele. Moldova a adoptat multe strategii în acest domeniu, având provocarea de a adopta o abordare cât mai integrată și să securizeze resursele financiare necesare pentru restaurarea și conservarea resurselor ecosistemelor terestre.

Provocările specifice sunt legate de gestionarea pădurilor și a zonelor protejate, finanțarea insuficientă, care împiedică concentrarea pe protejarea pădurilor și extinderea suprafețelor împădurite, motiv pentru care acestea sunt văzute ca surse de venit, în mare parte prin tăierea copacilor, iar reforma instituțională întârzie. ODD 15 țintește ecosistemele care sunt extrem de relevante pentru Republica Moldova, inclusiv pădurile și solul. Cota regiunilor împădurite din teritoriul total al țării – aproximativ 11% – este neobișnuit de mică în comparație cu ratele continentale (aproximativ 40%) și este sub limita critică de 15% necesară pentru asigurarea unui nivel minim de servicii de mediu bazate pe silvicultură. Schimbările climatice aduc provocări semnificative dezvoltării durabile a ecosistemelor bazate pe păduri; totuși, provocările produse de om sunt mult mai semnificative. Degradarea solului este o altă provocare care afectează productivitatea sectorului agricol. Timp de mai multe decenii, Moldova experimentează o deșertificare lentă din cauza investițiilor insuficiente în restabilirea terenurilor degradate. În prezent, peste 860.000 de hectare de pământ (mai mult de 40% de pământ agricol din țară) sunt expuse eroziunii de diverse grade. Aceasta cauzează o scădere semnificativă a producției agricole.

Cu toate acestea, principala provocare pentru atingerea obiectivelor propuse de protecție a mediului este lipsa finanțării. Fondurile alocate anual din bugetul național sunt semnificativ mai mici decât necesitățile, care conform strategiilor și programelor sectoriale sunt estimate la sute de milioane de euro. Astfel, finanțarea acestui sector ar trebui reevaluată, iar alocațiile bugetare ar trebui simplificate, astfel încât sursele financiare să fie utilizate transparent și în conformitate cu prioritățile stabilite în documentele de politici.

Surse:

Raportul privind situația tinerilor din Moldova și interacțiunea aestora cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Raportul de Evaluare națională voluntară a progresului privind implementarea Agendei 2030

Publicația: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Share this post