Ședința Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee)

Ședința Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee)

În perioada 13-14 septembrie 2023, un colaborator MOLDAC a participat la cea de-a 30-a ședință a Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee). Ședința s-a desfășurat la Paris, Franța și a întrunit 70 de participanți, reprezentanți din cadrul a 40 de Organisme Naționale de Acreditare.

Comitetul pentru Armonizare Orizontală este structura EA care gestionează procesul de armonizare a documentelor EA în conformitate cu cerințele: Regulamentului (CE) nr. 765/2008, standardului ISO/IEC 17011 și a documentelor IAF/ILAC, evitând dublarea muncii și asigurând ca toate actualizările să fie realizate în cel mai eficient mod și în termini rezonabili. Ulterior, proiectele de documente avizate pozitiv sunt propuse spre aprobare la Asambleea Generală EA.

Cele mai importante subiecte discutate în cadrul ședinței respective s-au axat pe următoarele subiecte:

  • revizuirea cerințelor documentului EA-2/15 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes;
  • s-au discutat aspecte legate de modificarea documentelor EA 1/06 pentru țările non-UE și EA-INF/04;
  • a fost analizat documentul EA- 1/22 recent publicat în mai 2023; divergențele apărute după publicare;
  • aprobarea schemelor noi de evaluare a conformității și alte întrebări, ce țin de competența HHC.

Următoarea ședință este planificată pentru data de 6-7 martie 2024, și se va desfășura în Bruxelles.

Share this post