Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA: Etapa I

Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA: Etapa I

În contextul implementării proiectului finanțat de Uniunea Europeană Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process, în perioada 15-18 martie 2022, MOLDAC a beneficiat de o serie de ședințe organizate în comun cu expertul Tibor CZOCHER (Slovacia), în vederea determinării gradului de pregătire MOLDAC pentru evaluarea EA care urmează a fi desfășurată în februarie 2023.

În Etapa I de implementare a misiunii expertului, a fost analizat cadrul legislativ, și anume Legea 235/2011, precum și documentele sistemului de management MOLDAC (Politici, Reguli de Acreditare, Criterii Generale pentru Acreditare). Astfel, MOLDAC a primit o expertiză din exterior privind modul în care sunt descrise și implementate în sistem cerințele standardului de referință ISO/IEC 17011, și a primit o serie de recomandări de îmbunătățire a unor clauze specifice.

În cea de-a II-a etapă,  planificată pentru luna mai, expertul urmează să facă o vizită la sediul MOLDAC pentru a verifica aplicarea în practică a documentelor analizate. De asemenea, expertul urmează să participe în calitate de observator la unele evaluări efectuate de MOLDAC.

Share this post