Vizită de studiu în cadrul proiectului “Abordarea crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de către PNUD Moldova

Vizită de studiu în cadrul proiectului “Abordarea crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de către PNUD Moldova

În perioada 22 – 25 mai 2023, un reprezentat MOLDAC din cadrul Direcției Acreditare Laboratoare a participat în cadrul unei vizite de studiu la Institutul de Standardizare din Turcia (TSE), Istanbul.

Obiectivul vizitei fiind instruirea reprezentanților instituțiilor beneficiare din Moldova să respecte configurațiile de testare utilizate pentru testarea ErPs pentru cerințele de proiectare ecologică și etichetare energetică în laboratoare complet echipate și, de asemenea, să le sprijine să se familiarizeze cu procesele de testare necesare și cu investițiile în laborator pentru modernizarea infrastructurii de evaluare a conformității în o țară candidată la UE.

Vizita a fost organizată în cadrul proiectului “Abordarea crizei energetice în Republica Moldova” axat pe Proiectarea ecologică și Etichetarea energetică, implementat de către PNUD Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Institutul de Standardizare din Turcia deține un rol important în promovarea eficienței energetice în țară. Prin intermediul programelor sale de studiu, standardizare și încercare, TSE încurajează companiile – producătorii să adopte practici de dezvoltare a resurselor naturale fără a conduce la epuizarea acestora sau la degradarea mediului înconjurător și să își reducă impactul asupra mediului.

Participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu procesul de standardizare și certificare a produselor și serviciilor în Turcia, au participat în cadrul prezentărilor efectuate de către specialiștii din diferite laboratoare de încercări în diferite domenii.

Au fost organizate discuții în cadrul laboratoarelor de încercări cu specialiști din diferite domenii, inclusiv cu reprezentanți ai managementului de vârf referitor la dezvoltarea laboratoarelor din cadrul TSE de la început și extinderea domeniilor de activitate pe parcursul activității lor în dependență de necesitățile tehnice și a progresului tehnico-științific și de dezvoltare a noilor surse de energie în scopul eficienței resurselor energetice și a micșorării impactului asupra mediului înconjurător.

A fost prezentat rezultatul activităților în cadrul proiectului până la etapa curentă și a planului și obiectivelor care urmează a fi implementate în perioada următoare prin intermediul proiectului PNUD în cadrul Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice.

Share this post