Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Comitetul Laboratoare din cadrul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) a organizat un curs de instruire destinat formatorilor privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Evenimentul a avut loc în Bruxelles, Belgia, în perioada 15-16.02.2024.

 

Dna Rodica Goncear, Evaluator Șef MOLDAC, a participat alături de alți 25 de participanți la instruirea respectiva.

Obiectivul principal al acestei instruiri fiind identificarea și informarea participanților privind modificările semnificative ale standardului ISO/IEC 17043 (publicat în mai 2023) prin prisma structurală a standardelor din seria ISO 17000, și anume:

  • Cerințele generale;
  • Cerințe referitoare la structură și resurse;
  • Cerințe referitoare la proces;
  • Cerințele sistemului de management.
  • în plus, unele modificări au fost incluse în câteva cerințe.

Furnizorii de teste de competență (PTP), joacă un rol semnificativ în diverse activități de testare, de la sectorul medical până la evaluările siguranței mediului. Ele oferă o oportunitate pentru OEC-le acreditate de a i-si confirma rezultatele în comparație cu rezultatele altor OEC-uri.

Cu alte cuvinte, este un instrument sigur, pentru a identifica posibilele erori sistematice efectuate de laboratoare.

Din perspectiva Organismelor Naționale de Acreditare, serviciile oferite de furnizorii de PTP reprezinta un instrument care confirma competența participanților. Furnizorii testelor de competență presteaza servicii de terță parte, care asigura o evaluare independentă și imparțială a performanței laboratoarelor participante.

In termeni generali, obiectivul acestui curs, a fost de a informa reprezentantii ONA privind noile cerinte ale standardului actualizat (ISO/IEC 17043:2023) si alte documente aplicabile, care ar putea avea impact in procesul de acreditare.

Acest curs a fost organizat in format atelier de lucru (workshop), care este o modalitate ideală pentru a obține cele mai bune rezultate în ceea ce privește înțelegerea profundă a cerințelor, inclusive modul în care acestea pot fi evaluate, în mod armonizat, de către toate Organismele Naționale de Acreditare, în special în ceea ce privește aspectele critice.

Share this post