Ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)

Ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)

În perioada 24-25 mai 2023, Directorul MOLDAC Dl Iurie FRIPTULEAC și Vicedirectorul MOLDAC Dna Larisa NOVAC au participat la cea de-a 53-a Ședință a Asambleei Generale  a Cooperării Europene pentru Acreditare.  Ședința s-a desfășurat în orașul Dubrovnik, Croația, și a întrunit peste 90 de participanți, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB), Consiliul consultativ EA, Consiliul Managementului Tehnic, Comisiei UE/EFTA și alte părți interesate.

Asambleea Generală este organul structural superior cu nivel de decizie al EA, care gestionează managementul EA și monitorizează activitățile din cadrul EA.

În cadrul ședinței, au fost discutate și adoptate decizii ce vizează mai multe domenii, printre cele mai importante fiind:

  • desființarea Comitetului de Comunicare și Publicare și înființarea unei Rețele de Comunicare, platformă unde experții în comunicare vor face schimb de păreri și bune practici;
  • decizia de a accepta în calitate de membru EA Organismul Național de Acreditare din San Marino (SMAS,) care îndeplinește cerințele definite în EA-1/17 aferente calității de membru. Astfel, familia EA numără 50 de membri;
  • evaluarea paritară la nivel de omologi pentru domeniul biobanking-ului conform EN ISO 20387:2018 – Biotehnologie – Biobanking vor fi efectuate conform documentului „Procedura de lansare a EA MLA pentru acreditarea Biobanking conform EN ISO 20387”, iar lansarea EA MLA pentru acest domeniu va intra în vigoare când cel puțin doi membri vor fi evaluați cu succes;
  • adunarea Generală a aprobat Memorandumul de Înțelegere (MoU) între CEN, CENELEC, EA, EURAMET și WELMEC privind crearea și implementarea Infrastructurii Calității Europene. Scopul acestui memorandum este crearea Rețelei europene Ql și consolidarea infrastructurii calității în Europa.

Următoarea ședință a fost stabilită pentru perioada 22-23 Noiembrie 2023, in orașul Dublin, Irlanda.

Rezoluția, adoptată la cea de-a 53-a Ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare, o puteți accesa aici

Share this post