Ședință de lucru cu expertul Băncii Mondiale

Ședință de lucru cu expertul Băncii Mondiale

La data de 30.03.2023, în cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a avut loc ședința de lucru cu dl. Ion Roșca, expertul Băncii Mondiale în vedere implementării proiectului care prevede consolidarea capacităților și îmbunătățirea eficienței sistemului național de infrastructură a calității prin digitizarea proceselor legate de eliberarea documentelor pentru export solicitate de la întreprinderi.

Proiectul vine întru realizarea Legii nr. 467/2003 cu privire la digitizarea și la resursele informaționale de stat și HG nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.

În cadrul ședinței au fost abordate un șir de subiecte de importanţă majoră, printre care:

  • Informații generale despre activitatea MOLDAC;
  • Cerințele tehnice față de platforma digitală integrată prin prizma necesităților procesului de acreditare;
  • Viziuni de dezvoltare a platformei;
  • Coordonarea prealabilă a activităților ulterioare.

Noul sistem informațional va integra toate entitățile publice și private din domeniul infrastructurii calității oferind o bază de date/informații mai fiabile și o coordonare eficientă de către Ministerul Dezvoltării Economie și Digitalizării. De asemenea, prin digitalizarea proceselor în cadrul instituțiilor de infrastructură a calității se vor asigura proceduri transparente, rapide și eficiente de prestare a serviciilor pentru companiile exportatoare private.

Share this post