Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 29.06.2022-30.06.2022, Centrul de instruire din cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, a organizat un curs de instruire cu tematica Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17065:2013 ,,Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care certifică produse, procese și servicii”; Formarea auditorilor interni in conformitate cu cerințele SM EN ISO 19011:2018 pentru auditarea sistemului de management implementat conform SM EN ISO/CEI 17065:2013.

Cursul de instruire s-a desfășurat on-line, cu utilizarea platformei ZOOM.  În cadrul cursului au participat  reprezentanți din 11 Organisme de Certificare ,Evaluatori Tehnici, Experți Tehnici și personal intern MOLDAC.

Activitatea are drept scop creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul Organismelor de Certificare.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupa următoarelor subiecte:

  • cerințele documentelor EA, IAF, aplicabile organismelor de certificare;
  • documentele MOLDAC aplicabile organismelor de certificare;
  • cerințele standardului SM EN ISO/CEl 17065:2013 referitor la: structură, personal, proces, cerințe față de documentele Sistemului de Management al unui Organism de Certificare;
  • cerințele standardului SM EN ISO 19011:2018 față de: auditori, programul de audit, față de efectuarea auditului unui organism de certificare.

Pe parcursul instruirii au avut loc discuții interactive, studii de caz, formatorii au răspuns la toate întrebările participanților la instruire. Spre finalul instruirii participanții au fost divizati în grupuri de lucru, fiecare grup a analizat o sarcină de lucru.

În calitate de formatori ai cursului dat au fost:

  • dna Aliona GUȚUL, evaluator șef, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC;
  • dna Natalia MIHĂESCU, evaluator șef, Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC;
  • dna Silvia STANEVA, evaluator șef, Direcția Acreditare Laboratoare de Încercări.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Share this post