Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 15-17 februarie 2022, Centrul de instruiri din cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, a  organizat curs de instruire pentru reprezentanții laboratoarelor de încercări și etalonări.

Cursul sa axat pe prezentarea cerințelor din standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018 și prezentarea documentelor EA, ILAC specifice laboratoarelor de încercări. La fel sa prezentat și cerințele pentru auditarea sistemului de management conform SM EN ISO 19011:2018.

În cadrul seminarului au participat  41 de persoane din cadrul a 23 de Organisme de Evaluare a Conformității.

Pentru înscrie la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați pagina.

Share this post