Atelier de lucru organizat de către PNUD în parteneriat cu ISSPNPC

Atelier de lucru organizat de către PNUD în parteneriat cu ISSPNPC

În perioada 07-09 iunie 2023, un colaborator MOLDAC a participat în cadrul unui atelier de lucru cu tematica „Abordarea impactului crizei energetice in Republica Moldova” organizat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC).

În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe subiecte legate de etichetarea produselor cu impact energetic, și anume:

  • aspecte comune în Ecodesign și Etichetarea energetică,
  • planificarea activităților de supraveghere a pieței, stabilirea unui program de inspecție, întocmirea documentelor aferente inspecției,
  • prezentarea cadrului normativ ce vizează proiectarea ecologică și etichetarea energetică: practica de executare, ghid de inspecție – surse de lumină, ghid de inspecție – motoare electrice.

Necesitatea organizării unui astfel de eveniment a apărut, ca urmare a respectării prevederilor Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, și anume a Articolului 10 din legea menționată conform căreia, agenții economici care importă produse (TV, Frigidere, mașini de spălat haine, veselă, etc.) își asumă responsabilitatea de a furniza informații exacte și corecte pe etichete și fișe tehnice vizavi de produsele plasate pe piață și includerea acestor informații în broșurile destinate produselor cu impact energetic.

Share this post