Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA IC)

Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA IC)

În perioada 21-22 septembrie 2023, s-a desfășurat cea de-a 46-a ședință a Comitetului pentru Inspecții (EA IC). Evenimentul s-a desfășurat în orașul Bruxelles, și a întrunit peste 60 de participanți, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și alte părți interesate.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție mai multe subiecte din domeniul activităților de inspecție. Printre cele mai importante fiind:

 • cerințele standardului de referință ISO/IEC 17020 legate de imparțialitate și independență,
 • subcontractarea activităților de inspecție,
 • aplicarea standardului ISO/IEC 17020 pentru domeniul investigarea crimei la fața locului,
 • schema de acreditare în domeniul controlului nedistructiv (NDT), inclusiv pentru activitățile NDT prin metoda radiografică,
 • inspecția vehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate acestor vehicule,
 • utilizarea tehnologiilor noi de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de diagnosticare și a inspecției vizuale și prelevarea de probe pentru controlul lucrărilor de reducere a azbestului și validarea inspecției în cazul când aceasta este realizată cu implicarea dronei,
 • aplicarea documentului revizuit EA-2/17 M:2020 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”, a cărui perioadă de tranziție a fost până în luna aprilie 2023,
 • acreditarea schemelor de conformitate GAFTA și dezvoltarea schemelor de inspecție,

În cadrul întrunirii a fost organizat un atelier de lucru/workshop, care a cuprins următoarele subiecte de reper:

 1. stabilirea domeniului de acreditare, inclusiv domeniile flexibile;
 2. cerințe față de locație;
 3. evaluări cu aplicarea tehnologiilor IT.

Share this post