Menținerea statutului de Semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare

Menținerea statutului de Semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare

Astăzi, cu o deosebită plăcere Vă anunțăm că, în baza deciziei din 10 octombrie 2023, al Consiliului Acordului Multilateral al EA (EA MAC), MOLDAC îsi menține in continuare statutul de Semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA MLA, fiind membru cu drepturi depline (Member A).

Rezultatele evaluării paritare au confirmat faptul că MOLDAC activează în conformitate cu cerințele stabilite în standardul de referință ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008, documentele organizațiilor europene și internaționale de acreditare și își menține statutul de semnatar EA MLA pentru următoarele scheme de acreditare:

– Încercări și Etalonări – conform standardului ISO/ IEC 17025;

– Analize medicale – conform standardului ISO 15189

– Inspecții – conform standardului ISO/IEC 17020

– Certificare produse – conform standardului ISO/IEC 17065

– Certificare Sisteme de Management – conform standardului ISO/IEC 17021-1.

Obiectivul primordial al MOLDAC, și în continuare, rămâne a fi menținerea și dezvoltarea competențelor, pentru a asigura un nivel de încredere recunoscut la nivel european și internațional, care să răspundă necesităților mediului de afaceri de a participa cu șanse egale pe piața mondială, iar cetățenilor țării, încrederea că beneficiază de rezultate de încredere ale încercărilor, analizelor medicale, inspecțiilor și certificărilor în domeniul siguranței alimentare, sănătății, mediului, securității.

Prin menținerea statutului de semnatar al acordului de recunoaștere EA – MLA  MOLDAC asigură recunoașterea pe plan european și internațional a tuturor serviciilor de evaluare a conformității efectuate de către organismele de evaluare a conformității acreditate de către MOLDAC cu motto-ul „Acreditat o dată, acceptat pretutindeni”.

Recunoașterea europeană și internațională este un instrument eficient al economiei moldovenești în procesul de integrare în economia europeană și internațională prin eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului și favorizarea liberei circulații a mărfurilor și serviciilor prestate de către agenții economici din Moldova, pe piețele externe. Acreditarea contribuie activ la creşterea competitivităţii produselor și promovarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor, protecţia mediului, intereselor consumatorului și la asigurarea unei satisfacții crescânde a acestor.

MOLDAC nu se limitează la rezultatele obținute, ci tinde să-și extindă domeniul de competență pentru alte scheme de acreditare, cum ar fi certificarea personalului conform ISO/IEC 17024, competența furnizorilor de teste de competență conform ISO/IEC 17043, certificarea sistemelor de management de mediu conform ISO/IEC 17021-1+ISO14001.

Reușitele înregistrate se datorează competenței, muncii intense și dedicației de care dau dovadă membrii colectivului MOLDAC. Totodată mulțumim pentru susținere și sprijin constant autorităților de reglementare, Organismelor de evaluare a conformității mediului de afaceri ș.a.

Share this post