Ambiguități și contradicții între documentele MOLDAC și documentele tehnice naționale aferente domeniului materiale de construcție

Ambiguități și contradicții între documentele MOLDAC și documentele tehnice naționale aferente domeniului materiale de construcție

La data de 05.05.2023, MOLDAC a organizat o masa rotundă cu genericul “Ambiguități și contradicții între documentele MOLDAC și documentele tehnice naționale aferente domeniului materiale de construcție”.

Evenimentul a fost organizat prin intermediul platformei ZOOM, și a întrunit atât colaboratori interni MOLDAC cât și personal evaluator extern MOLDAC, competent în domeniul produse pentru construcții.

Scopul acestei întruniri a fost de a actualiza Domeniul de Acoperire MOLDAC, domeniul de Competență MOLDAC cu cerințele stabilite în documentele normative aferente domeniului produse pentru construcții.

În cadrul evenimentului au fost discutate și analizate următoarele propuneri parvenite de la personalul competent:

  • normele și cerințele DN pentru radiologie;
  • stabilirea cerințele din DN pentru metodele de încercare mecanice;
  • redenumirea unor activități conform DN în vigoare; elucidarea activităților din subdomeniul materiale pentru construcție (la moment sunt indicate pentru drumuri).

Concluziile si recomandarile formulate in cadrul mesei rotunde vor fi incluse în documentele vizate.

Share this post